Czarny Czwartek z 2015 roku, czyli jak frank wpływa na ekonomię Europy

Czarny Czwartek z 2015 roku, czyli jak frank wpływa na ekonomię Europy

Kryzys finansowy z 2008 roku sprawił, że przez kolejnych kilka lat większość branż notowała znaczny spadek.
Świat finansów zaczął zmieniać się w sposób niewidziany do tej pory. Pierwszym szokiem był dodruku walut na masowa skalę przez Amerykański FED. W jego ślad poszły również inne banki centralne na całym świecie. Kolejnym precedensem było wprowadzenie ujemnych stóp procentowych, co było do tej pory czymś nie do pomyślenia, a nawet sprzeczne z logiką. A jednak zostało to zrobione…

Jednym z ciekawszych wydarzeń do jakich doszło w ostaniej dekadzie, zostało odnotowane 15 stycznia 2015 roku.
Dzień ten został nazwany Czarnym Czwartkiem. Jaki był jego przebieg i z czego wynikał?

Wikipedia napisała o czarnym czwartku:

Czarny czwartek (2015) – dzień 15 stycznia 2015 roku, w którym frank szwajcarski względem innych walut silnie się umocnił (od kilku do kilkudziesięciu procent)[1]. Nagła zmiana kursów wymiany została wywołana przez decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego, który ogłosił porzucenie polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Decyzja doprowadziła do paniki na rynkach co spowodowało z kolei nagłą zmianę kursów poszczególnych par walutowych.

Geneza problemu

W czasie kryzysu okazało się, że frank szwajcarski należy do grupy bezpiecznych aktywów, zwanych Safe Heven. Są to walory, które stanowią bezpieczną przystań dla inwestorów uciekających z innych instrumentów finansowych (np. akcje, nieruchomości czy towary). Ta praktyka, w naturalny sposób podniosła popyt na franka szwajcarskiego, co doprowadziło do jego umocnienia względem innych walut.

Silna waluta stanowi problem między innymi dla eksporterów, gdyż ich kontrahenci muszą uzbierać więcej rodzimej waluty, aby zapłacić za towary producentom szwajcarskim.

Aby zapobiec dalszemu umacnianiu się waluty, Szwajcarski Bank Narodowy postanowił utrzymać sztywne ramy wymiany franków na euro. To spowodowało, że kurs EUR/CHF był sztucznie utrzymywany na poziomie 1,2. W skrócie oznaczało to, że SNB będzie interweniował, jeśli za jedno euro zapłacić trzeba będzie mniej niż 1,2 franka. Przez następnych kilka lat, to działanie było podstawą założeń Szwajcarskiego Banku Narodowego…

Czarny czwartek

Czarny czwartek z 2015 roku, czyli jak frank wpływa na ekonomię Europy

Czarny czwartek z 2015 roku, czyli jak frank wpływa na ekonomię Europy

Narastający popyt na szwajcarską walutę i nieustająca presja ze strony świata finansów, doprowadziła do zmiany polityki SNB. Na początku 2015 roku, a dokładnie 15 stycznia, postanowiono zaprzestać utrzymywania sztywnego powiązanie kursu franka do euro. Oznaczało to, że od teraz zmieniają się zasady ustalania kursów na całym świecie. Relacja tych walut jest bowiem istotnym wyznacznikiem sytuacji ekonomicznej w Unii Europejskiej i poza nią.

Reakcja rynkowa

Uwolnienie kursu franka doprowadziło do jego ogromnego umocnienia. W ciągu jednego dnia zyskał wobec innych walut od kilku do kilkudziesięciu procent. Kurs CHF/PLN na koniec 14 stycznia wynosił 3,54 PLN, a następnego dnia w szczytowym punkcie osiągnął 5,19 PLN.

Taki ruch Szwajcarskiego Banku Narodowego wywołał szerokie konsekwencje i reperkusje w świecie finansów.

Między innymi pojawiła się luka w płynności na poziomie 20%, na którą SNB nie zdążył się przygotować.

Konsekwencją były gigantyczne straty udziałowców rynków forex. Brokerzy zanotowali milionowe straty u swoich klientów.

Problemem stały się także kredyty hipoteczne brane w szwajcarskiej walucie. Nagle kwota do spłaty wzrosła bardzo znacząco.

Umocnienie

Z drugiej strony, znaleźli się również beneficjenci takiego obrotu sprawy. Ostatecznie zmiany kursu franka przyczyniły się do poprawy sytuacji eksportujących towary do Szwajcarii oraz tych, którzy zarabiając w Szwajcarii, mieszkali we Francji, Włoszech czy w Niemczech.

Metoda słoików T. Harva Ekera – o co w niej chodzi?

Metoda słoików T. Harva Ekera – o co w niej chodzi?

Metoda słoików T. Harva Ekera to jeden z najbardziej innowacyjnych i promowanych na całym świecie modeli oszczędzania.

Pomaga nawet tym ludziom, którzy jako usprawiedliwienie dla braku posiadanych oszczędności, podają deficyt wolnych środków. Amerykański biznesmen – T. Harv Eker, spec od tak zwanej inteligencji finansowej, wychodzi naprzeciw takim ograniczeniom w myśleniu.
Pokazuje, że proces oszczędzania po pierwsze jest łatwy, a po drugie, ma naprawdę mocne i długofalowe korzyści.

Metoda słoików drogą do bogactwa

Metoda słoików

Metoda słoików

Eker opracował metodę słoików, która zakłada dzielenie miesięcznych przychodów na określone grupy.
Trzymając się polskich realiów, za model doświadczalny przyjmijmy banknot o nominale 100 złotych. Słoiki w metodzie Ekera dzielimy następująco:

 1. Przyjemności 10%, czyli 10 PLN
 2. Oszczędności długoterminowe 10%, czyli 10 PLN
 3. Edukacja 10%, czyli 10 PLN
 4. Inwestycje 10%, czyli 10 PLN
 5. Dobroczynność 5%, czyli 5 PLN
 6. Opłaty stałe / Konieczności 55%, czyli 55 PLN

Słoik pierwszy

Dotyczy wszystkiego, co wiąże się z rozrywką. W tym przypadku, masz do dyspozycji 10 zł.

Słoik drugi

Chcesz odłożyć na nowy samochód, jakiś sprzęt RTV czy nowy komputer? Ten słoik sprzyja właśnie wydzielaniu pieniędzy w budżecie na taki cel i uczy cierpliwości.

Słoik trzeci

Edukacja to bardzo ważna potrzeba w ludzkim życiu. W ten słoik „wrzucamy” pulę na wszelkie książki, kursy, szkolenia. Wszystko co służy nabywaniu nowych i rozwijaniu już posiadanych umiejętności.

Słoik czwarty

Miejsce na inwestycje. Mamy dzisiaj do dyspozycji giełdę, forex, nieruchomości, lokaty, a także szereg innych rozwiązań, które pozwalają na inwestowanie nawet małego kapitału. Eker mówi o tym, by uczyć się inwestować małymi krokami.

Słoik piąty

Słoik szczególny. Pieniędzmi trzeba umieć się dzielić. Stąd właśnie, w modelu znalazł się słoik służący celom dobroczynnym. Oddajesz 5% swojej wypłaty na jakąś organizację charytatywną. Jeśli chcesz, pomóż w inny sposób. Idea polega na tym, by nauczyć się dzielić pieniędzmi. Jak przekonuje twórca metody, jest to świetny krok do przestawienia swojej mentalności na mindset ludzi bogatych.

Słoik szósty

Tutaj 55% Twojej wypłaty, idzie na wszystkie konieczne wydatki. Takie jak – żywność, rachunki, inne artykuły pierwszej potrzeby. Statystycznie te wydatki, zawsze pochłaniają największą część budżetu.

Metoda słoików jest świetnym punktem wyjścia do świadomego oszczędzania. Chodzi o to, by zaczynać od małych kwot i wyrabiać w sobie nowe nawyki. Dzięki temu, będzie możliwe poprawienie finansowej sytuacji w dłuższej perspektywie. Często ma też miejsce przewartościowanie, bo łatwiej uzmysłowić sobie, na jak błahe rzeczy, często „ucieka” nam część pieniędzy.

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących inwestorów.

Jak podaje Wikipedia:

Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. Jest to podmiot gospodarczy, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku, np. zakup zakładu przemysłowego – pośrednio w celu produkcji dóbr lub realizacji usług do przyszłej konsumpcji oraz bezpośrednio w celu odniesienia w przyszłości zysku z zainwestowanego kapitału. Proces ten umożliwia prowadzenie rozszerzonej reprodukcji społecznej, czyli osiąganie wzrostu gospodarczego[1].

Inwestor to również podmiot dokonujący zakupu papierów wartościowych, dzieł sztuki czy innych aktywów w celu odniesienia zysku ze wzrostu ich wartości w przyszłości (lub w przypadku papierów udziałowych, także dochodów z dywidend).

Inwestor, dokonując inwestycji, ponosi ryzyko otrzymania zwrotu albo straty z zainwestowanego kapitału, a także ryzyko odniesienia zysku albo straty z zainwestowanego majątku. W związku z ponoszonym ryzykiem inwestor oczekuje premii z dokonanej inwestycji.

Obroty, które są generowane na rynku walutowym sięgają miliardów – i mówimy tutaj tylko o obrocie dziennym.
Handel na tym rynku jako mały inwestor w dzisiejszych czasach nie należy do najłatwiejszych. Drugą stroną naszych transakcji zazwyczaj są duże instytucje, banki oraz fundusze hedgingowe. Naszym celem jest zabranie im pieniędzy… ich celem zabranie nam. Niedoświadczony inwestor, który chociażby nie potrafi zabezpieczyć swoich transakcji np. zleceniem Stop Loss, jest na straconej pozycji.

Czy mała rybka w oceanie pełnym rekinów może przeżyć?

Tak właśnie może się czuć początkujący inwestor na forexie. Przytłoczony wielkością tego rynku oraz pokusą szybkiego zarobku, niestety może stracić wszystkie swoje ciężko zarobione pieniądze. Dysponując lewarem, każdy jest w stanie zająć pozycję na rynku dużo większą niż ta, która wynika ze środków zgromadzonych na rachunku.

Forex dla początkujących – jak przetrwać i nie dać się zjeść?

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Jest jednak sposób, aby nie dać się zjeść rekinom.

Słowa kluczowe to – dyscyplina i zarządzanie kapitałem.
Stosując proste zasady możesz przetrwać początki swojej przygody z inwestowaniem na forexie, a mianowicie:

 • otwieraj pozycję za maksymalnie 2% zgromadzonego kapitału,
 • stosuj Stop Loss, czyli z góry ustalaj ile jesteś w stanie zaryzykować na zajętej pozycji (strata to normalna rzecz) ,
 • zasada RR (risk reward) jest ściśle powiązana z poziomem Stop Loss – dla przykładu gdy ryzykujesz stratę 100 złotych, ustalaj poziom Take Profit na minimum 200 zł czyli RR w tym przypadku wynosi 1:2,
 • podążaj za obecnym trendem,
 • obserwuj i graj na wykresie co najmniej 1h (1 godzinnym), niższe interwały czasowe nie są wskazane.

Stosując powyższe zasady na pewno będziesz bardziej świadomym inwestorem i nie dasz się zjeść rekinom, a przy odrobinie zaangażowania i właściwej strategii będziesz w stanie nawet zarobić pieniądze.

Jeśli jesteś początkującym na Forexie pamiętaj, aby skorzystać z wiedzy ekspertów od tradingu dla własnego bezpieczeństwa.

Co to jest Forex?

Co to jest Forex?

Aby odpowiedzieć na pytanie: “Co to jest Forex?” trzeba przyjrzeć się międzynarodowym rynkom walut i ich wymianie.

Wymiana walut – inaczej rynek walutowy, czyli wg. Wikipedia:

Segment rynku finansowego, na którym dokonywany jest obrót walutami obcymi. W wyniku działania sił podaży i popytu na tym rynku tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami, gdzie minimalną jednostką zmiany kursu jest 1 pip. Rynek walutowy jest często nazywany Forex (ang. Foreign Exchange). Forex jest przykładem tzw. rynku OTC, czyli Over The Counter. Rynek OTC jest rynkiem nieregulowanym, na którym obrót odbywa się nie na zinstytucjonalizowanym, scentralizowanym parkiecie przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego, ale za pomocą ogromnej ilości pojedynczych transakcji zawieranych pomiędzy wieloma uczestnikami rynku. ”

FOREX (FX) jest podstawą wszystkich międzynarodowych transakcji kapitałowych i przewyższa inne rynki pieniężne pod względem płynności oraz głębokości. Nawet kontrakty futures i giełdy są mało znaczące w porównaniu z rynkiem Forex.

Większość transakcji walutowych nie jest bezpośrednio związana z handlem międzynarodowym – w rzeczywistości mają charakter spekulacyjny.

Dla każdej dużej transakcji na rynku FOREX zazwyczaj przeprowadzonych jest kilkaset transakcji spekulacyjnych.

Wymiana walut jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Jej wzrost można przypisać znacznie zwiększonej podaży walut przez Banki Centralne – zwłaszcza w ostatnich latach.

Co to jest Forex?

Forex lub FX jest tak naprawdę pozagiełdowym rynkiem walutowym. W ramach Forex banki, korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut przez całą dobę korzystając z sieci telefonicznych, Internetu oraz systemów informacyjnych.

Co to jest Forex

Co to jest Forex

Dzięki postępowi technologicznemu, sieci banków oraz brokerów uzyskały dostęp do praktycznie natychmiastowego systemu globalnych transferów informacji, danych i funduszy.

W ten sposób FX zyskał znaczącą przewagę nad innymi produktami finansowymi, które są ograniczone do określonych stref czasowych i muszą znosić nieregularne obciążenia oraz zamieszanie na parkietach giełdowych.

Banki i brokerzy działają obecnie w systemach, w których ceny transakcji podawane przez uczestników rynku, są stale dostarczane i obsługiwane. Systemy te pozwalają na większą przejrzystość i natychmiastowy dostęp do informacji o cenach w dowolnym miejscu na świecie.

Większość oprogramowania transakcyjnego Forex (FX) obejmuje pełną funkcję back office, która ułatwia traderowi podgląd wartości otwartych pozycji, a także zysków i strat z zamkniętych transakcji. Ważne jest jednak, aby inwestorzy rozumieli, jak działa handel Forex i jak ręcznie obliczać zyski i straty.

Zapamiętaj –  Korzystaj tylko z wiedzy ekspertów od rynku Forex aby bezpiecznie inwestować w waluty.

Forex – pary walutowe

Forex – pary walutowe

Inwestując na Forex, czyli międzynarodowym rynku walutowym, mamy do czynienia z jednostkami monetarnymi różnych krajów.

Walutą nazywamy oficjalny środek płatniczy obowiązujący na danym terytorium, który posiada własny trzyliterowy skrót.

Oto skróty najważniejszych walut na rynku forex:

 • USD – dolar amerykański,
 • EUR – euro,
 • JPY – jen japoński,
 • GBP – funt brytyjski, szterling,
 • CHF – frank szwajcarski,
 • AUD – dolar australijski,
 • NZD – dolar nowozenandzki,
 • CAD – dolar kanadyjski
 • i istotny dla nas PLN – złoty polski.

Każda waluta ma swoją wartość, która jest względna i ulega zmianom w czasie. A zatem wartość tę można jedynie wycenić odnosząc ją do wartości innej waluty.

Forex – pary walutowe

Forex pary walutowe

Forex pary walutowe

Ten właśnie stosunek wartości jednej waluty do drugiej nazywamy parą walutową.

Na forex pary walutowe podzielone są na:

 • pary główne z dolarem,
 • pary krzyżowe głównych walut bez dolara,
 • pary towarowe,
 • i pary egzotyczne.

Pary główne to:

 • EUR/USD,
 • USD/JPY,
 • GBP/USD,
 • USD/CHF,
 • USD/CAD,
 • AUD/USD,
 • NZD/USD.

Transakcje par głównych stanowią około dwie trzecie obrotu rynku forex.

Ze względu na obecność dolara, głównej rezerwy walutowej, pary te charakteryzują się niskimi spreadami, dużą płynnością i zmiennością.

Dzięki temu pary główne cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów.

Najpopularniejsze pary krzyżowe to pary zawierające EUR, JPY i GBP, a nie zawierające USD. Oczywiście można tworzyć wiele dowolnych kombinacji w ramach par krzyżowych. Zaletą ich jest to, że w praktyce można zawsze znaleźć pary o wyraźnych trendach. Relacje tych par są często źródłem cennych informacji na temat zależności innych walut.

Pary towarowe to: AUD/CHF, AUD/CAD, AUD/NZD, CAD/CHF, NZD/CHF, NZD/CAD.

Nazwa ta pojawiła się z powodu roli jaką w gospodarkach Australii, Kanady czy Nowej Zelandii odgrywa eksport ropy naftowej, rud metali i przemysłu wydobywczego.

Pary egzotyczne to przykładowo: USD/HKD (USA/Hongkong), USD/SGD (USA/Singapur), USD/ZAR (USA/RPA), USD/THB (USA/Tajlandia), USD/MXN (USA/Meksyk), USD/DKK (USA/Dania), USD/SEK (USA/Szwecja), USD/NOK (USA/Norwegia).

Do walut egzotycznych zalicza się także polski złoty.

Pary te są najmniej populane na rynku forex. Największe ryzyko związane z parami egzotycznymi dotyczy płynności. Dosyć często powstaje luka cenowa właśnie związana z utratą płynności.

Korzystaj z wiedzy ekspertów od tradingu aby bezpiecznie inwestować w waluty.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!