Inwestowanie na giełdzie cieszy się coraz większą popularnością. Z pewnością sprzyjają temu obecne czasy. W porównaniu z innymi formami inwestowania gra na giełdzie pozwala osiągnąć wysoki zysk. Oczywiście potrzebna jest do tego wiedza. Ważne jest też zachowanie zdroworozsądkowego podejścia i zaakceptowanie inwestycyjnego ryzyka. Sprawdzamy, co przemawia za inwestowaniem na giełdzie.

Wiele możliwości inwestycyjnych

Inwestowanie na giełdzie daje ogromne możliwości. Oczywiście giełda głównie kojarzy się z akcjami, które są fragmentem majątku przedsiębiorstwa. Jeżeli więc kupujemy akcje, stajemy się udziałowcem i współwłaścicielem firmy, dzięki czemu mamy prawo do dywidendy. Oprócz akcji możemy inwestować w obligacje, fundusze ETF, surowce, metale szlachetne, waluty na rynkach Forex czy zagraniczne indeksy. Mamy również dostęp do bardziej zaawansowanych instrumentów giełdowych, do których zaliczają się kontrakty terminowe.

Jako inwestorzy samodzielnie decydujemy, w co inwestujemy na giełdzie. To do nas należy decyzja, jakie instrumenty finansowe kupujemy lub sprzedajemy. Jest to możliwe za pośrednictwem konta maklerskiego. Dostęp do niego mamy z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego z dowolnego miejsca na ziemi. Wystarczy połączenie z Internetem.

Szansa na zysk finansowy

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Nie inaczej jest z inwestowaniem na giełdzie. Musimy pamiętać, że ceny niektórych aktywów, mogą zmieniać wartość niezgodnie z naszymi założeniami.

Natomiast zarabiać na giełdzie będziemy poprzez inwestowanie i spekulację. Trudno o jednoznaczną definicję obydwu pojęć. W najprostszym tłumaczeniu przez inwestowanie możemy rozumieć lokowanie środków w instrumenty finansowe i oczekiwanie zysków w dłuższym terminie. Jeżeli na przykład są to akcje, ich wzrost może wynikać z rozwoju spółki i jej rosnących przychodów, co zwiększa zainteresowanie firmą, a wówczas rośnie też cena akcji. O spekulacji możemy mówić wówczas, jeżeli inwestujemy w krótkim terminie, próbując odgadnąć ruchy cenowe spółki czy innego instrumentu.

Dlaczego inwestowanie na giełdzie ma sens

Możliwość ograniczenia ryzyka strat

Na giełdę często wchodzą inwestorzy, którzy są całkowicie nieprzygotowani do inwestowania. Tymczasem ryzyko można mocno ograniczyć. Wystarczy, że spojrzymy na nie z punktu widzenia całego portfela inwestycyjnego, a nie pojedynczej inwestycji.

Jeżeli inwestowanie na giełdzie interesuje nas tylko w formie nabywania akcji, możemy kupować akcje spółek z różnych branż i rynków, które mają zróżnicowany poziom ryzyka. Oczywiście możemy pójść krok dalej i mieć bardziej różnorodny portfel inwestycyjny, również z obligacjami i innymi instrumentami finansowymi.

Pamiętajmy też, że minimalizowanie ryzyka wiąże się również z naszym zachowaniem i psychologią inwestowania. Jeżeli nie chcemy stracić pieniędzy, nie powinniśmy inwestować na rynku pod wpływem impulsu, podejmując nagłe, pochopne i nieprzemyślane decyzje. W praktyce to podstawowa zasada inwestowania, którą znajdziemy w każdym vademecum inwestora.

Jak przygotować się do inwestowania na giełdzie?

Jak zauważyliśmy wyżej, inwestowanie na giełdzie daje możliwość do zarobku, aczkolwiek tylko pod pewnymi warunkami. Żeby móc czerpać zyski z giełdy, najpierw musimy właściwie przygotować się do inwestowania. Dotyczy to wiedzy na temat instrumentów giełdowych, strategii inwestycyjnych, analizy, ale też psychologii inwestowania. Nie jest bowiem tajemnicą, że duże znaczenie ma mentalność inwestora i odporność na stres.

Dlatego wcześniej warto pozyskać wiedzę z poradników, książek o inwestowaniu, a także brać udział w najróżniejszych szkoleniach i warsztatach inwestycyjnych. Oczywiście należy wybierać tylko te kursy i szkolenia, gdzie udzielają się najlepsi prelegenci. Takie materiały znajdziesz w szkoleniach ProWebinar. W jednym miejscu na platformie masz dostęp do setek godzin kursów i wykładów o inwestowaniu na giełdzie i rynkach Forex. To prawdziwe vademecum inwestora. W ten sposób dowiesz się wszystkiego o giełdowych instrumentach finansowych, psychologii inwestowania, a także jak budować swój portfel inwestycyjny, jak dywersyfikować ryzyko oraz jak zdobywać i analizować pozyskane informacje. Im lepiej przygotujesz się do inwestowania na giełdzie i opanujesz podstawy inwestowania dla początkujących, tym możesz zarobić więcej i zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Na czym polega inwestowanie na giełdzie?

Wielu wydaje się, że gra na Giełdzie Papierów Wartościowych wiąże się z tajemną wiedzą, stąd nie jest to za