Wielu wydaje się, że gra na Giełdzie Papierów Wartościowych wiąże się z tajemną wiedzą, stąd nie jest to zajęcie dla nich. To błąd, ponieważ nie jest to aż tak skomplikowane, a odpowiednią wiedzę nie posiadają wyłącznie maklerzy. Sprawdzamy, na czym polega inwestowanie na giełdzie i jak przygotować się do rentownej gry na GPW.

Co to jest i jak działa Giełda Papierów Wartościowych?

Zanim o tym, na czym polega inwestowanie na giełdzie, w pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest GPW. Otóż przez giełdę możemy rozumieć wirtualny rynek wymiany produktów i usług, głównie papierów wartościowych typu akcje czy obligacje, aczkolwiek nie tylko. Na giełdzie handluje się także certyfikatami inwestycyjnymi i instrumentami pochodnymi (np. kontrakty terminowe, SWAP-y).

Oczywiście dziś z pomocą przychodzi nam technologia. Dlatego możemy handlować z każdego miejsca na ziemi, o ile mamy dostęp do Internetu i założyliśmy rachunek maklerski. Rzecz jasna potrzebna będzie też określona kwota środków przeznaczonych na inwestycje.

Jak zacząć kupować akcje na rynku?

Odpowiadając w najprostszy sposób na pytanie, na czym polega inwestowanie na giełdzie, odpowiedzielibyśmy, że na kupowaniu i sprzedawaniu akcji, przez które rozumiemy udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Cena akcji jest różna w zależności od ofert kupna i sprzedaży.

Im chętnych na zakup jest więcej, tym popyt jest wyższy, a wraz z nim rośnie cena i odwrotnie – cena spada, kiedy do głosu dochodzi podaż wyprzedająca akcje po niższej cenie. Oczywiście na cenę akcji wpływ ma też wiele innych czynników (np. sytuacja polityczna, czynniki gospodarcze, sygnały ekonomiczne, finansowa kondycja spółki).

W decyzji, które akcje kupić na giełdzie i w jakim momencie to zrobić, pomóc mogą analizy – techniczna i fundamentalna:

  • Analiza techniczna – polega na analizowaniu wykresów i prognozowaniu kursu akcji na podstawie historycznych poziomów cen.
  • Analiza fundamentalna – polega na prognozowaniu przyszłego kursu na podstawie czynników mających wpływ na klimat ekonomiczny (np. sytuacja gospodarcza w branży, finanse spółki, plany firmy).

Możemy korzystać tylko z jednej analizy, ale optymalnie jest je ze sobą połączyć. Dzięki analizie fundamentalnej znajdziemy spółki, które dają podstawy do dużych wzrostów, z kolei analiza techniczna pomoże nam znaleźć najlepszy moment, żeby kupić akcje danej spółki.

Na czym polega inwestowanie na giełdzie

Jak wybrać rachunek inwestycyjny do inwestowania na giełdzie?

Wiemy już, na czym polega inwestowanie na giełdzie. Żeby to zrobić, potrzebny jest rachunek inwestycyjny zwany też maklerskim czy brokerskim. Dzięki niemu jesteśmy w stanie nabywać i sprzedawać akcje oraz inne papiery wartościowe notowane na giełdzie. Oczywiście rachunki maklerskie są od siebie różne, dlatego warto wybrać ten, który będzie dla nas optymalny. Pod uwagę należy wziąć między innymi:

  • prowizję od zleceń na zakup i sprzedaż akcji (najlepiej bez prowizji lub do wysokości 0,5 proc. wartości transakcji);
  • opłata za prowadzenie rachunku;
  • koszt przelewu na i z rachunku maklerskiego;
  • dostęp do czytelnej platformy, najlepiej z analizami i opiniami ekspertów.

Rachunek inwestycyjny otworzymy w banku lub domu maklerskim, ale nie ma obowiązku udawać się tam osobiście. Dziś wszystko załatwimy przez Internet, często nawet bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy. Będzie tak, jeżeli rachunek inwestycyjny chcemy otworzyć w banku, w którym mamy konto bankowe, oczywiście o ile daje on taką możliwość. Pośród popularnych wśród inwestorów rachunków wymienić należy m.in.: XTB, ING, Bossa.pl (Bank Ochrony Środowiska), eMakler (mBank), Bank BPS, Alior Bank, Santander Konto Maklerskie, BNP Paribas, PKO Dom Maklerski, XM czy eToro.

Oczywiście, nawet wiedząc na czym polega inwestowanie na giełdzie, najpierw należy pozyskać odpowiednią wiedzę. Przydadzą się książki o inwestowaniu, aczkolwiek rentowniejsze są szkolenia i materiały wideo. Wiele godzin kursów, jak inwestować na giełdzie, analizować i w jaki sposób kupić akcje, znajdziesz na platformie ProWebinar, gdzie szkolenia prowadzą najlepsi inwestorzy w Polsce, którzy są rentowni i regularnie zarabiają na giełdzie naprawdę dużo pieniędzy. To znakomite szkolenia dla początkujących i doświadczonych inwestorów na giełdzie, na których porusza się każdy aspekt tego rynku, włącznie ze strategiami gry i ryzykiem.

Inwestowanie pieniędzy dla początkujących. Jak zacząć inwestować?

Inwestowanie pieniędzy dla początkujących może wydawać się bardzo zawiłe i skomplikowane. Na szczęś