Polityka Prywatności

Przeczytaj to dla świętego spokoju

Polityka prywatności


1. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu znajdującego się pod domeną prowebinar.pl (i subdomenach), akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

2. Administratorem danych osobowych jest firma GD VISION LTD, będąca właścicielem serwisu pod domeną prowebinar.pl oraz ich subdomen.

3. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z materiałów pod domeną prowebinar.pl (i subdomenach) obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, proszę nie odwiedzaj stron pod domeną prowebinar.pl (i subdomen), nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

5. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

6. Nasza baza danych osobowych oraz adresów email jest zarejestrowana w Active Campaigne oraz MailerLite co gwarantuje Ci ich pełne bezpieczeństwo i ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). Informacje filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Zawsze oczywiście masz prawo do usunięcia swoich danych. W tym celu należy kliknąć w link wypisania, który znajduje się w każdej takiej wiadomości email w stopce.

8. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

10. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres info@prowebinar.pl.

11. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorom płatności, firmie kurierskiej lub ekspertom, którzy prowadzą u nas szkolenia oraz kursy.

12. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Przetwarzamy dane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR/RODO).

15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).