Jako gracze rynku Forex nieustannie poszukujemy “Złotego Graala”, który pozwoli nam wygrywać i dużo, i regularnie. Niestety, w praktyce jest to dość trudne, zwłaszcza bez odpowiedniej wiedzy. Zamiast liczyć na łut szczęścia, lepiej wykorzystać narzędzia, jakie daje nam współczesna technologia. Pomóc odgadnąć prognozy walutowe mogą m.in. analizy techniczna i fundamentalna. Sprawdzamy, czym różnią się dwie podstawowe analizy Forex.

Do czego służą analizy Forex?

Czy analizy Forex są złotym środkiem? Na pewno nie, dlatego wyników analiz nie możemy traktować jako pewnik. Są jednak narzędziami pozwalającymi z dużym prawdopodobieństwem określić prognozy walutowe. Możemy spróbować określić, jak będzie kształtowała się cena instrumentu na rynku walut Forex w bliższej lub dalszej przyszłości (np. kurs euro, kurs dolara, kurs walutowy USD/CAD, GBP/USD i EUR/USD itp.). W ten sposób łatwiej o odpowiedni moment dla wejścia w inwestycję lub rozliczenia transakcji z satysfakcjonującym zyskiem.

Jako że na rynku Forex znajdziemy zwolenników i analizy technicznej, i analizy fundamentalnej, w tym wpisie postanowiliśmy krótko opisać każdą z nich, wymieniając wady i zalety obu metod.

Analiza techniczna na rynku Forex

Analiza techniczna Forex ma pomóc przewidzieć przyszłe ruchy cenowe na podstawie historycznych wyników notowań. Ten rodzaj analizy Forex ma formę graficzną i przybiera konkretne kształty (np. trójkąt, prostokąt, flaga, chorągiewka). Bazą jest dla niej historia, która – jak wiemy – lubi się powtarzać.

Jako że instrumenty podlegają trendom, kluczowe w analizie technicznej na rynku walutowym Forex jest ich rozpoznanie, podobnie jak określenie ich punktów zwrotnych. Podczas analizy wykresu jako inwestorzy jesteśmy w stanie określić, czy trend będzie kontynuowany, czy może dojdzie do jego odwrócenia.

Zalety i wady technicznej analizy Forex

Jak każda inna metoda, również analiza techniczna ma plusy i minusy. Do jej zalet należy łatwy dostęp do narzędzi, które pozwalają analizować wykresy. Obecnie na niemal wszystkich platformach brokerskich możemy rysować po wykresach, wspomagając się przy tym wskaźnikami.

Inne zalety technicznej analizy Forex to możliwość zautomatyzowania handlu i podejmowania natychmiastowych decyzji, bez konieczności wyszukiwania innych informacji. Kierujemy się tylko wykresem, obserwacjami i prognozami matematycznymi. Na ich podstawie wytyczamy prognozy walutowe i określamy kurs euro, dolara czy inne indeksy rynku walutowego Forex.

Mimo iż jest to jedna z najpopularniejszych analiz rynku Forex, ma też swoich przeciwników. Podkreślają oni, że zwłaszcza mniej doświadczeni traderzy mogą mieć problem z interpretacją danych historycznych i rozpoznawaniem formacji cenowych. Poza tym analiza techniczna może nam wysyłać sprzeczne sygnały, co utrudnia określenie prognoz walutowych. Trudniej też przewidzieć ruchy cenowe instrumentów tą metodą na mocno zmiennych rynkach.

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Analiza fundamentalna Forex - prowebinar.pl

Ruchy instrumentów inwestycyjnych w przeszłości możemy też spróbować przewidzieć przez analizę fundamentalną. W tym przypadku pomijamy wykresy, na pierwszym miejscu stawiając dane makroekonomiczne (m.in. PKB, stopa bezrobocia, bilans handlowy, inflacja CPI). Ważne są też zależności gospodarcze i wiedza z zakresu sytuacji politycznej gospodarek. Jako traderzy zakładamy bowiem, że trend wynika z koniunktury i stanu gospodarki.

Również i w tym przypadku możemy korzystać z odpowiednich narzędzi, jakie oferują brokerzy. W analizie i prognozie walutowej pomaga m.in. kalendarz ekonomiczny. Zawiera on też daty publikowania danych i ich wpływ na rynek, a tym samym cenę danego instrumentu (np. kurs dolara, kurs walutowy USD/CAD, GBP/USD i EUR/USD).

Zalety i wady fundamentalnej analizy Forex

Analiza fundamentalna na rynku Forex jest ceniona m.in. za dokładność, zwłaszcza jeśli pod uwagę bierzemy kilka różnych zjawisk ekonomicznych. Większego problemu nie ma też z dostępem do potrzebnych informacji, gdyż jak wspomnieliśmy wyżej – wielokrotnie wystarczy kalendarz ekonomiczny.

Jednak fundamentalna analiza na rynku Forex ma też swoje mankamenty. Na pewno wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Wymaga też od nas śledzenia sytuacji rynkowej. Ta metoda najlepiej sprawdza się przy długoterminowych inwestycjach w instrumenty, jednak wiąże się to z zamrożeniem swojego kapitału.

Oczywiście nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która analiza jest lepsza. Obie analizy rynku Forex mają swoje wady i zalety. Wiele zależy od preferencji i umiejętności inwestora. Pamiętaj, że analizy Forex mogą być tylko praktycznym dodatkiem, który da bardziej wiarygodny obraz rynku i upewni Cię w swojej decyzji.

Jeśli chcesz bliżej poznać analizy Forex, skorzystaj z kursów organizowanych przez ProWebinar. Podczas warsztatów nauczysz się analizy fundamentalnej i technicznej, ale też dowiesz się, jak dla rentownych inwestycji ważna jest równowaga i odporność psychiczna. A to wszystko od zawodowych traderów, którzy wspólnie mają kilkaset lat doświadczenia na rynku Forex!