Analiza fundamentalna na rynku Forex to jedna z dwóch metod oceny tradingu z wykorzystaniem walut. Zapoznaj się z naszym materiałem i dowiedz się wszystkiego o analizie fundamentalnej.

Analiza fundamentalna na rynku Forex. Jak ją rozumieć?

Co najważniejsze, podczas kiedy analiza techniczna jest oparta o wykresy, analiza fundamentalna na rynku Forex zwraca uwagę na inne aspekty. Jest to metoda prognostyczna oparta na ewaluacji par walutowych.

Analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie dostępne dane ekonomiczne i pomaga ustalić właściwą wartość rynku. Głównie koncentruje się na trendach, formacjach i cenach, które pomagają określić wartość jednej waluty względem drugiej (np. wzrost kursu dolara kosztem względem euro czy franka).

Wprawdzie dla wielu analityków wszystkie niezbędne informacje znajdują się na wykresie, to analiza fundamentalna dotyczy większej ilości aspektów gospodarczych. Pod uwagę bierze ona m.in. czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne. Oczywiście obydwie metody – analiza techniczna i fundamentalna na rynku Forex nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie, warto używać obu. W ten sposób jeszcze precyzyjniej możemy określić wzrost kursu dolara, franka, jena, euro, funta czy złotego.

Dane ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej na rynku Forex

Dane ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej na rynku Forex

Analiza fundamentalna Forex jest związana z powszechną teorią parytetu. Mówi ona, że każda waluta powinna być dostosowana do lokalnych czynników ekonomicznych. W ocenie pomagają także różne raporty, wydarzenie geopolityczne i inne odczyty makroekonomiczne. Najważniejsze z nich to:

  • Inflacja – określa tempo wzrostu cen towarów i usług. Ochrona przed tzw. deflacją jest możliwa przez zmianę stóp procentowych. Ich wzrost może prowadzić do aprecjacji waluty, z kolei spadek i redukcja pieniądza osłabia walutę danego kraju.
  • Stopy procentowe – polityka monetarna prowadzona przez banki centralne jest jednym z kluczowych czynników w analizie fundamentalnej. Politykę banków centralnych obserwują traderzy na całym świecie. Najważniejsze banki centralne to Rezerwa Federalna (USA), Bank Anglii (UK), Europejski Bank Centralny (UE) i Bank Japonii (Japonia). Jeśli podnoszą one stopy procentowe, zazwyczaj idzie to w parze ze wzrostem popytu na walutę danego kraju i wzrost jej wartości.
  • Stopa bezrobocia – dane z rynku pracy mają silny wpływ na rynki finansowe i mogą powodować wahania indeksów giełdowych oraz samych walut. Rynek pracy ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i tempo wzrostu cen. Tym samym ma on duże znaczenie dla siły waluty.
  • Produkt Krajowy Brutto – PKB to miara wszystkich towarów i usług, które wyprodukowano w gospodarce w określonym czasie. Im PKB jest wyższe, tym gospodarka danego kraju lepiej się rozwija, a waluta jest silniejsza.

Inne czynniki makroekonomiczne, na które trzeba zwrócić uwagę przy analizie fundamentalnej na Forex to m.in.: dług publiczny, deficyt budżetowy, polityka ekonomiczna, produkcja przemysłowa, poziom rezerw walutowych czy bilans płatniczy kraju.

Kalendarz ekonomiczny w analizie fundamentalnej

Wydaje się, że śledzenie tych wszystkich wskaźników jest trudne, a wręcz niemożliwe. Jednak brokerzy Forex mocno ułatwiają sprawę. Na każdej platformie do zawierania transakcji na pary walutowe znajdziemy bowiem narzędzie, jakim jest Kalendarz. Co więcej, informacja o danych publikowanych w kolejnych dniach często jest wzbogacona o oczekiwania rynku i istotność danych w przełożeniu na rynek.

To ważne, ponieważ wpływ wskaźników makroekonomicznych jest różny w zależności właśnie od oczekiwań przed publikacją. Im różnica między oczekiwaniami i rzeczywistością jest większa, tym silniejsza reakcja rynku. Wówczas w większą siłą rośnie lub spada kurs dolara, franka, euro itp.

Poza tym przy analizie fundamentalnej brane pod uwagę są również czynniki zewnętrzne. Do tych zaliczamy na przykład katastrofy naturalne (m.in. powodzie, trzęsienia ziemi, eksplozja rurociągu), które mogą mieć duży wpływ na siłę gospodarki i samej waluty.

Poznaj analizę fundamentalną dla rynku Forex podczas szkolenia

Nie ulega więc wątpliwości, że analiza fundamentalna jest ważna dla określenia możliwości zachowania walut na rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć o niej więcej, ale też poznać wszystkie inne kluczowe metody i strategie stosowane u brokerów Forex, jeszcze dziś zapisz się na kurs tradingu ProWebinar.

W zamian otrzymasz dostęp do wiedzy najlepszych inwestorów z Polski i zagranicy. Podczas szkolenia poznasz systemy transakcyjne, które odmieniły świat finansów. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz dostęp do najlepszych strategii inwestycyjnych i innowacyjnych systemów opartych na interwale D1. Jednak przede wszystkim zyskasz wiedzę praktyczną i będziesz mógł samodzielnie otwierać rentowne transakcje, ogrywając rynek walutowy jako trader już nie tylko przez konto demo.