Każdy z doświadczonych traderów ma własne strategie Forex, które zwiększają jego szanse na zysk z inwestowania. Jeśli jesteś początkujących inwestorem, w tym artykule poznasz najpopularniejsze strategie gry na Forex. Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest wiedza o inwestowaniu, którą nabędziesz na organizowanych przez nas kompleksowych szkoleniach z gry na Forex.

Dlaczego większość rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty?

Strategie Forex, choć są przydatne, sprawdzą się wyłącznie wśród traderów, którzy opanowali podstawy handlu na Forex. Pamiętaj, że nawet najlepszy system Forex nie jest gwarancją zysku, ale narzędziem, które daje większe prawdopodobieństwo zarobku przy mniejszym ryzyku.
W tym artykule poznasz strategie, które według nas są proste w użyciu i jeśli znasz podstawy gry na instrumenty Forex, na pewno będą dla Ciebie zrozumiałe. Dwie z nich bazują na trendzie, trzecia wykorzystuje różnicę w oprocentowaniu dwóch walut pary walutowej. Czwarta służy bardziej doświadczonym inwestorom.

Najpierw poświęć jednak swój czas w szkolenia Forex, które przybliżą Ci rynek walutowy i jego zasady. W innym wypadku będziesz jednym z wielu inwestorów, którzy ponoszą straty.

Strategie Forex dla początkujących inwestorów, analiza

Strategia Forex numer 1 – breakout, czyli wybicie.

Jeśli para walutowa popadła w konsolidację między strefą oporu i wsparcia, w końcu notowania pokonają górną lub dolną granicę, co jest sygnałem do zajęcia pozycji. Pamiętaj tylko, że nie każde tego typu wybicie oznacza trend wzrostowy lub spadkowy.

Najlepiej analizować sytuację na większym interwale czasowym. Jeśli wybicie pokonało poprzedni szczyt, istnieje większe prawdopodobieństwo długoterminowego trendu i odwrotnie – niższy dołek oznacza trend spadkowy. Przy krótszym interwale (np. M5) wybicie będzie oznaczać trend krótkoterminowy.

Jako że nie każde wybicie jest trendem, możesz otrzymać fałszywe sygnały. Dlatego musisz we właściwy sposób zabezpieczyć swój kapitał. Pomoże w tym stop loss na cenę danego instrumentu lub stop loss czasowy.

Strategia Forex numer 2 – przecięcie średnich kroczących.

Inna strategia szukająca trendów opiera się na SMA (ang. Simple Moving Average, średnia krocząca). To średnia, która pokazuje historyczną wartość z wybranych okresów (np. 25 okresów, 200 okresów).

Zmianę trendu mamy wówczas, kiedy średnia krótkoterminowa przetnie średnią długoterminową. Jeśli średnia krótkoterminowa znajduje się powyżej długoterminowej, oznacza to trend wzrostowy. Jeżeli jest odwrotnie (średnia krótkoterminowa poniżej długoterminowej), trend jest spadkowy.

Najlepiej, jeśli ta strategia jest stosowana jednocześnie z metodą breakout, co zwiększa pewność przewidywań. Pamiętaj jednak, że system oparty na tej strategii może wymagać sporego kapitału. To ważne, ponieważ w innym wypadku możesz zostać wyrzucony z transakcji, kiedy nastąpi niewielka korekta.

Strategia Forex numer 3 – carry trade

To długoterminowy system gry na Forex. Strategie carry trade polegają na tym, aby na platformie inwestycyjnej kupić wyżej oprocentowaną walutę bazową za niżej oprocentowaną walutę kwotowaną.

Za przykład może posłużyć pożyczenie dolara na tani procent, gdyż w USA panują obecnie zerowe stopy procentowe, po czym jego wymiana na wysoko oprocentowaną walutę. Jeśli nawet doliczymy do tego koszty transakcyjne i tak powinniśmy uzyskać zyski.

Oczywiście również handel tą metodą ma swoje minusy i nie możesz wykluczyć ryzyka utraty pieniędzy. Jeśli na przykład dolar zyska względem naszej nowej waluty, stracimy na wymianie walutowej. Będzie wręcz przeciwnie, kiedy dolar straci względem innej waluty. Dlatego ważne, aby na trading dobierać tutaj odpowiednie pary walutowe (np. JPY/CAD – jen japoński/dolar kanadyjski). Zwłaszcza że banki centralne stopy procentowe ustalają co kilka miesięcy. To strategia, którą możesz wdrożyć w sytuacji spokoju na rynku i niskiej zmienności stóp procentowych.

Strategia Forex numer 4 – skalpowanie.

Skalpowanie to zawieranie transakcji o małych zyskach. To metoda, która wymaga poświęceniu dla tradingu dużej ilości czasu. Dla początkujących może być zbyt wymagająca z uwagi na małą odporność na sytuacje stresowe. Poza tym musisz mieć konto u brokera, który działa w modelu No Dealing Desk, gdzie dochodzi do natychmiastowej realizacji zleceń.

Cztery powyższe strategie inwestycyjne to oczywiście tylko wybrane metody gry na rynku Forex. Jako trader możesz sobie pozwolić na różne metody handlu CFD (kontrakty różnic kursowych) i Forex, aczkolwiek w pierwszej kolejności musisz pozyskać wiedzę na temat samych strategii i transakcji rynku walutowego. Pamiętaj również, że każdą strategię możesz przetestować na rachunku demo. Zapoznasz się w ten sposób z rynkiem i jego instrumentami, jeszcze lepiej przygotowując się do handlu. Z kolei na naszym szkoleniu Forex poznasz wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące gry na rynku walutowym. Bez tego gra wiąże się z ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych, a musisz wziąć pod uwagę, że większość inwestorów detalicznych traci środki wskutek źle zajmowanych pozycji, nieumiejętnego korzystania z dźwigni finansowej itp.