Nie ulega wątpliwości, że gra na rynku Forex, obrót akcjami czy surowcami wymaga sporej wiedzy. Jednak może ona nie wystarczyć, jeśli do inwestowania nie będziemy przygotowani pod kątem emocjonalnym. Dlatego tematem tego artykułu jest psychologia skutecznego tradingu. Jak inwestować z głową, aby trading był rentowny i przynosił zyski?

Najczęściej popełniane błędy poznawcze przy inwestowaniu

Błędy jednak popełniają zarówno mniej, jak i bardziej doświadczeni traderzy Forex.

W przypadku tych pierwszych jednym z nich jest błąd zakotwiczenia. Oznacza on, że poza analizą techniczną czy fundamentalną nasze ruchy inwestycyjne są pochodną zasłyszanych informacji. Jako, że często nie są one najświeższe, a przy tym nie muszą mieć kluczowego wpływu na rynek, skutkiem tego podejmujemy decyzje w oparciu o mało istotne dane, co przekłada się na słabsze wyniki.

Zwłaszcza jako niedoświadczeni inwestorzy, bez kursów i szkoleń możemy też paść ofiarą tzw. błędu potwierdzenia. W tym przypadku kurczowo trzymamy się swojego planu i kierunku inwestycji, nie dopuszczając do siebie myśli, że mogliśmy się mylić, a rynek zareagował całkowicie inaczej.

W końcu to błąd atrybucji, kiedy swoje porażki inwestycyjne przypisujemy komuś z zewnątrz, z kolei sukcesy przypisujemy samym sobie.

Psychologia skutecznego tradingu. Jakie emocje towarzyszą inwestycjom?

Psychologia skutecznego tradingu -emocje

Gra na giełdzie to ogromne emocje. To oczywiste, ponieważ mówimy tutaj o swoich własnych środkach finansowych, które często zbieraliśmy przez kilka lat. Stąd emocje były, są i będą nam towarzyszyć podczas inwestowania na giełdach, również giełdzie par walutowych Forex. Najczęściej towarzyszą nam strach, chciwość oraz nadzieja.

  • Strach – jeden z silniejszych bodźców podczas inwestowania, zwłaszcza wśród mało doświadczonych inwestorów, którzy zdecydowali się na wysokie pozycje. W takiej sytuacji przy spadkach inwestor jest zaniepokojony i boi się, że straci wszystkie zainwestowane środki. Szczególnie jeśli z braku wiedzy i doświadczenia niewłaściwie zdywersyfikował swój portfel inwestycyjny. Decyzji o zamknięciu pozycji z dużą stratą mogą sprzyjać negatywne komentarze, choć później może się okazać, że mieliśmy rację, ale otworzyliśmy pozycję w nieodpowiednim momencie. Oczywiście przy każdej transakcji musimy zakładać i określać maksymalną stratę na pozycji. Natomiast ważne, aby nie ustawiać zlecenia obronnego stop loss zbyt blisko otwartej pozycji.
  • Chciwość – kupowanie na szczycie i sprzedawanie na dołkach zdarza się bardzo często. Winna jest nasza chciwość, która sprawia, że chcąc podłączyć się do trendu, zachowujemy się irracjonalnie. Chęć szybkiego zarobku najczęściej kończy się poważną stratą, którą ciężko będzie odrobić. Pamiętajmy, że niemal każdy duży ruch kończy się korektą. To właśnie ten moment, kiedy powinniśmy podłączyć się do trendu.

Dwie zarazy, strach oraz chciwość, zawsze będą trawić społeczność inwestorów – Warren Buffett.

  • Nadzieja – gra na giełdzie może sprzyjać nadziei, że uda nam się zdobyć setki tysięcy lub miliony złotych. Stąd nadzieja jest kolejnym stanem emocjonalnym, który przeszkadza w pragmatycznej ocenie ryzyka. Właśnie przez nadzieję często nie zamykamy pozycji w momencie, który jest do tego wskazany, ale dalej trzymamy je otwarte. Efekt jest taki, że rynek obrał odmienny trend, a wciąż otwarta pozycja generuje coraz większe straty.

Psychologia skutecznego tradingu. Jak zostać “twardym” traderem?

Co zrobić, aby być twardym traderem Forex, który nie daje się ponieść emocjom i czy to w ogóle możliwe? Szczerze mówiąc, każdy przypadek trzeba byłoby rozpatrywać indywidualnie. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że u większości z nas pieniądze zawsze będą wywoływać emocje. Najważniejsze, aby do maksimum pokonać swoje słabości, które przeszkadzają nam w skutecznym inwestowaniu, a przy tym zrozumieć psychologię tłumu. Jak to zrobić?

Możliwości jest kilka, a najbardziej kosztowną lekcją będzie metoda prób i błędów. Żeby poznać sekrety tradingu, powinniśmy uczyć się na błędach innych, najlepiej tych, którzy odbili się od dna, aby sięgnąć niezależności finansowej. Dlatego chętnie zapraszamy do współpracy takich traderów, którzy prowadzą kursy i szkolą społeczność ProWebinar. Poza analizami (m.in. analiza techniczna i fundamentalna) oraz strategiami inwestycyjnymi na warsztatach poruszana jest psychologia skutecznego tradingu.

Uzupełnieniem wiedzy z kursów mogą być książki o psychologii, najlepiej ukazujące sekrety tradingu w kontekście naszej natury. Tutaj polecaną przez wielu traderów pozycją jest książka “Psychologia skutecznego tradingu” Steve’a Warda. To aż 35 praktycznych strategii inwestycyjnych właśnie w odniesieniu do stanu emocjonalnego. Wespół z kursami rynku Forex i grą na giełdzie to wartościowe narzędzie w kształtowaniu mentalności skutecznego tradera. Obok zdobytego doświadczenia, przez książki i kursy poprawiamy jakość inwestycji, co przybliża nas do osiągnięcia wyznaczonych celów.