Forex dla początkujących inwestorów.

Jak podaje Wikipedia:

Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. Jest to podmiot gospodarczy, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku, np. zakup zakładu przemysłowego – pośrednio w celu produkcji dóbr lub realizacji usług do przyszłej konsumpcji oraz bezpośrednio w celu odniesienia w przyszłości zysku z zainwestowanego kapitału. Proces ten umożliwia prowadzenie rozszerzonej reprodukcji społecznej, czyli osiąganie wzrostu gospodarczego[1].

Inwestor to również podmiot dokonujący zakupu papierów wartościowych, dzieł sztuki czy innych aktywów w celu odniesienia zysku ze wzrostu ich wartości w przyszłości (lub w przypadku papierów udziałowych, także dochodów z dywidend).

Inwestor, dokonując inwestycji, ponosi ryzyko otrzymania zwrotu albo straty z zainwestowanego kapitału, a także ryzyko odniesienia zysku albo straty z zainwestowanego majątku. W związku z ponoszonym ryzykiem inwestor oczekuje premii z dokonanej inwestycji.

Obroty, które są generowane na rynku walutowym sięgają miliardów – i mówimy tutaj tylko o obrocie dziennym.
Handel na tym rynku jako mały inwestor w dzisiejszych czasach nie należy do najłatwiejszych. Drugą stroną naszych transakcji zazwyczaj są duże instytucje, banki oraz fundusze hedgingowe. Naszym celem jest zabranie im pieniędzy… ich celem zabranie nam. Niedoświadczony inwestor, który chociażby nie potrafi zabezpieczyć swoich transakcji np. zleceniem Stop Loss, jest na straconej pozycji.

Czy mała rybka w oceanie pełnym rekinów może przeżyć?

Tak właśnie może się czuć początkujący inwestor na forexie. Przytłoczony wielkością tego rynku oraz pokusą szybkiego zarobku, niestety może stracić wszystkie swoje ciężko zarobione pieniądze. Dysponując lewarem, każdy jest w stanie zająć pozycję na rynku dużo większą niż ta, która wynika ze środków zgromadzonych na rachunku.

Forex dla początkujących – jak przetrwać i nie dać się zjeść?

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Jest jednak sposób, aby nie dać się zjeść rekinom.

Słowa kluczowe to – dyscyplina i zarządzanie kapitałem.
Stosując proste zasady możesz przetrwać początki swojej przygody z inwestowaniem na forexie, a mianowicie:

  • otwieraj pozycję za maksymalnie 2% zgromadzonego kapitału,
  • stosuj Stop Loss, czyli z góry ustalaj ile jesteś w stanie zaryzykować na zajętej pozycji (strata to normalna rzecz) ,
  • zasada RR (risk reward) jest ściśle powiązana z poziomem Stop Loss – dla przykładu gdy ryzykujesz stratę 100 złotych, ustalaj poziom Take Profit na minimum 200 zł czyli RR w tym przypadku wynosi 1:2,
  • podążaj za obecnym trendem,
  • obserwuj i graj na wykresie co najmniej 1h (1 godzinnym), niższe interwały czasowe nie są wskazane.

Stosując powyższe zasady na pewno będziesz bardziej świadomym inwestorem i nie dasz się zjeść rekinom, a przy odrobinie zaangażowania i właściwej strategii będziesz w stanie nawet zarobić pieniądze.

Jeśli jesteś początkującym na Forexie pamiętaj, aby skorzystać z wiedzy ekspertów od tradingu dla własnego bezpieczeństwa.