Instrumenty finansowe na giełdzie: ETF

Instrumenty finansowe na giełdzie: ETF

W Polsce instrumenty określane jako ETF wciąż nie cieszą się dużą popularnością ze strony inwestorów. Jeśli jednak chcesz inwestować na giełdzie i wyrabiać zyski znacznie większe od tego, co oferują aktywne fundusze inwestycyjne, powinieneś wiedzieć, czym są ETF-y i jak inwestować w te instrumenty finansowe.

Czym jest ETF?

Instrumenty finansowe na giełdzie: ETF

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, czym jest ten instrument finansowy. Tak więc ETF (ang. Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Co jest tutaj kluczowe, są to fundusze pasywne, dzięki czemu koszty zarządzania nimi są niższe.

ETF jest oparty o konkretny indeks giełdowy dotyczący spółek, surowców, obligacji, nieruchomości, towarów czy kruszców. Oznacza to, że nabywając jednego ETF-a, inwestujesz nawet w kilkaset spółek (na przykład spółki wydobywcze czy firmy notowane z danego sektora). W ten sposób, jeśli nawet pojedyncze spółki na rynku odnotowałyby spadek wartości notowań, cały ETF powinien zachowywać się zgodnie z przewidywaniami. Dlatego handluj funduszami ETF, bo jest to jakaś metoda na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego dla Twojego rachunku.

Przy ETF-ach powinniśmy zauważyć, że są to produkty inwestycyjne tworzone na czas nieokreślony, z roczną opłatą dla rachunku za ich zarządzanie. Oczywiście współcześnie nie musisz nabywać ETF-ów notowanych na polskiej giełdzie. Wręcz przeciwnie, warto zainteresować się zagranicznymi ETF-ami. Tak oto na giełdzie amerykańskiej notuje się ich ponad 2000, przeszło 2500 ETF-ów jest też na różnych giełdach w Europie.

Dlaczego warto inwestować w fundusze indeksowe ETF?

ETF-y mają wiele zalet, o których po części wspomnieliśmy wyżej. Przede wszystkim to niższe koszty zarządzania aniżeli FIZ (fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz FIO (fundusze inwestycyjne otwarte). Rocznie za zarządzanie funduszem ETF, w co wlicza się koszty giełdowe oraz opłaty, zapłacisz maksymalnie ok. 0,5 proc. To przynajmniej kilkukrotnie mniej niż przy opłatach za fundusze FIO oraz FIZ.

Poza tym bazą dla funduszy indeksowych ETF jest zarządzanie pasywne, będące odzwierciedleniem indeksu giełdowego i naśladujące jego zmiany. W końcu ETF-y są stale notowane na giełdzie, a Ty jako inwestor masz możliwość handlowania nimi na rachunku zasadzie znanej z inwestowania w akcje.

Inwestowanie w fundusze indeksowe ETF. Od czego zacząć?

Jeśli nie wiesz, jak zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w fundusze ETF, w pierwszej kolejności znajdź brokera o niskiej prowizji. Wybieraj też giełdy możliwie jak najbardziej płynne, dzięki czemu niski będzie spread kupna-sprzedaży.

Podobnie jak przy inwestowaniu w akcje, również przy ETF-ach najbezpieczniej jest nabywać je w perspektywie długiego terminu przechowywania. Dla zabezpieczenia własnych interesów najmniejsze ryzyko straty dają ETF-y o dużych, nawet przeszło 100-milionowych aktywach, które mają przynajmniej 3-letnią historię.

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w inwestowaniu, możesz reagować panicznie na wszelkiego rodzaju spadki. Co innego, kiedy inwestujesz już od jakiegoś czasu, masz wiedzę i nie panikujesz podczas spadków. Wówczas możesz je wykorzystać do dokupienia nowych ETF-ów, podobnie jak jest to z akcjami. Oczywiście handluj tak funduszami ETF pod warunkiem, że jesteś pewny wzrostu notowań surowców, towarów czy akcji z danego sektora rynku.

Jak przygotować się do inwestowania na giełdzie?

Dlatego podstawą inwestowania na giełdzie, niezależnie od tego, w jakie instrumenty inwestujesz, również w indeksowe ETF-y, musisz pozyskać odpowiednią wiedzę. Najprościej korzystać ze szkoleń, warsztatów i webinarów, na przykład ProWebinar. W jednym miejscu znajdziesz setki godzin wykładów inwestorów nawet o kilkunastoletnim doświadczeniu, którzy w bardzo przystępny sposób dzielą się swoją wiedzą na temat inwestowania.

Ze szkoleń dowiesz się, jak handlować funduszami ETF, na jakim rachunku i jak zdywersyfikować swój portfel, aby ponieść jak najmniejsze ryzyko inwestycyjne. Wszystkie materiały znajdziesz na platformie, do której masz dostęp 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki temu możesz na bieżąco poszerzać swoją wiedzę lub wszystkiego o inwestowaniu dowiedzieć się jeszcze przed rozpoczęciem swojej przygody z giełdą.

Czym są akcje giełdowe?

Czym są akcje giełdowe?

Jeśli chcesz osiągnąć dochód pasywny, na przykład zarabiając na swoją emeryturę, być może myślałeś o inwestycji w akcje giełdowe. Co jest najważniejsze, inwestując w ten rodzaj instrumentów finansowych, możesz uzyskać znacznie wyższą stopę zwrotu niż na przykład w przypadku obligacji, a tym bardziej lokat. Jednak niezbędna jest wiedza. Sprawdź, czym są indeksy akcji na GPW, jakie są ich rodzaje i skąd czerpać wiedzę do analizy wykresów oraz inwestowania na giełdzie.

Akcje giełdowe – co to takiego?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, czym są akcje giełdowe. Tak więc przez ten termin rozumiemy papiery wartościowe potwierdzające Twój udział w majątku spółki, która je emituje (emitent). Warto w tym miejscu zauważyć, że akcje danej firmy możesz pozyskać jako osoba fizyczna lub prawna.

Jeśli kupisz akcje giełdowe danej spółki, stajesz się jej wspólnikiem (akcjonariuszem). Dzięki temu możesz m.in. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, na których zapadają ważne decyzje dotyczące firmy. Z tego przywileju większość korzysta sporadycznie, zwłaszcza w przypadku małych inwestorów inwestujących stosunkowo niewielki kapitał. Co na pewno jest z Twojego punktu widzenia ważniejsze, możesz zarabiać na tzw. dywidendzie. Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę, która jest przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziałów. Oczywiście zarabiasz także na wzroście notowań firmy, jeśli zakupione akcje odsprzedaż po kursie wyższym niż kurs zakupu.

Jest to dla Ciebie mniej ważne, ale uzupełnijmy, że inaczej akcje są rozumiane przez same spółki. Jest to dla nich jeden ze sposobów pozyskania dodatkowych środków na rozwój działalności.

Czym są akcje giełdowe

Rodzaje akcji giełdowych. Podział akcji ze względu na oznaczenie akcjonariusza

Najczęściej akcje giełdowe dzielimy z uwagi na rodzaj oznaczenia akcjonariusza, kiedy wyróżniamy akcje imienne oraz na okaziciela:

  • Akcje na okaziciela – akcje giełdowe bezosobowe, które nie są przypisane do konkretnej osoby, a więc umożliwiają swobodny obrót na giełdzie. Przeniesienie własności odbywa się na zasadzie wydania.
  • Akcje imienne – przypisane do konkretnego właściciela, co utrudnia ich obrót. Do ich zbycia niezbędna jest umowa (sprzedaży, darowizny, zamiany). Żeby nowy nabywca został uznany za akcjonariusza, ich sprzedaż należy zgłosić do księgi akcyjnej. Stąd nie korzysta się z nich w obrocie giełdowym.

Rodzaje akcji giełdowych. Podział ze względu na zakres uprawnień

Innym stosowanym kryterium podziału jest zakres uprawnień, kiedy wyróżniamy akcje giełdowe zwykłe, uprzywilejowane oraz ułomne:

  • Akcje zwykłe – najczęściej nabywane przez inwestorów. Dają akcjonariuszowi prawa korporacyjne (m.in. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do wyboru członków rady nadzorczej, prawo do wyboru komisji rewizyjnej) i majątkowe (m.in. prawo do udziału w dywidendzie, prawo do akcji nowej emisji, prawo do części majątku przy likwidacji spółki).
  • Akcje uprzywilejowane – gwarantują specjalne prawa, które nie przysługują innym akcjonariuszom. Na przykład może przypadać im więcej głosów w trakcie głosowań, dzięki czemu mają oni większy wpływ na działalność spółki.
  • Akcje ułomne – emitowane w celu zapobiegania wrogim przyjęciom. Są to na przykład akcje nieme ograniczające prawa przysługujące akcjonariuszom akcji zwykłych.

Pamiętaj, że informacje o akcjach spółki i związanych z nimi przywilejach znajdziesz w statucie emitenta.

Jak dobrze kupić akcje giełdowe na GPW?

Podsumowując, bez wątpienia inwestowanie w akcje giełdowe, jest dobrą i ciekawą opcją dla mniejszych oraz dużych inwestorów. Oczywiście przy wszystkich zaletach tych instrumentów finansowych, wiążą się one z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Musisz mieć na uwadze, że notowania akcji na GPW są różne w zależności od wielu czynników (m.in. wyniki finansowe spółki, wzrost gospodarczy, stan rynku w odniesieniu do konkretnego sektora itp.).

Dlatego przede wszystkim musisz pozyskać wiedzę, jak kupić i inwestować w akcje giełdowe, kiedy ceny akcji są tanie oraz z jakich strategii i technik inwestycyjnych korzystać. Musisz wiedzieć, jak analizować wykresy akcji. Przyda się też statystyka sesji i to, jakie akcje na GPW dają dobre stopy zwrotu. W ten sposób, jako inwestor zwiększysz swoje szanse na intratne inwestycje na akcjach i zmniejszysz ryzyko utraty kapitału.

Wiele przydatnych informacji dotyczących inwestowania w akcje znajdziesz w materiałach ProWebinar. To encyklopedia wiedzy z inwestowania na giełdzie. Na platformie umieszczono dziesiątki materiałów od wybitnych inwestorów, którzy poruszają każde kluczowe zagadnienie. W ten sposób, studiując kilkaset godzin materiałów, w najlepszy możliwy sposób przygotujesz się do inwestowania na giełdzie. To praktyczna pigułka, jak kupić akcje giełdowe.