Inwestowanie na giełdzie jest dziś bardzo popularne. W dobie bardzo niskich stóp procentowych nie opłaca się trzymać oszczędności na koncie, zwłaszcza w dobie galopującej inflacji. Stąd szukamy innych metod inwestycyjnych. Jedni lokują swoje środki w nieruchomościach, inni liczą się z większym ryzykiem, inwestując na giełdzie. Najbezpieczniejszą formą jest inwestowanie długoterminowe w akcje. Sprawdzamy, jak znaleźć akcje warte inwestycji na długie miesiące czy lata.

Kim jest inwestor długoterminowy?

Za inwestora długoterminowego uważamy osobę, która planuje prowadzić inwestycję przynajmniej przez rok, inwestując w akcje, obligacje, nieruchomości itp. Oczywiście w tym artykule interesuje nas inwestowanie długoterminowe w akcje, czyli w praktyce papiery wartościowe firmy, które są dowodem naszego udziału w kapitale spółki. Uprawniają one nas także do udziału w podziale zysku, co na rynku inwestycyjnym rozumiemy jako wypłatę tzw. dywidendy.

Dlaczego inwestowanie długoterminowe w akcje jest opłacalne?

Inwestowanie długoterminowe w akcje

Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie długoterminowe w akcje to bardzo dobry pomysł, aczkolwiek wymaga od nas cierpliwości. Jako inwestorzy musimy być odporni na znaczący spadek ceny akcji wybranej spółki, co jest dużą pokusą do ich sprzedaży. Niestety, na dłuższą metę okazuje się to poważnym błędem. Jeśli jesteśmy pewni wzrostu akcji spółki w długim terminie, spadek ich ceny możemy wykorzystać w ten sposób, że dokupimy ich jeszcze więcej.

Oczywiście musimy także dobrze analizować spółki. Co jest istotne przy inwestowaniu w akcje w długim terminie, ważniejsza od analizy technicznej jest analiza fundamentalna. W tym miejscu warto znaleźć miejsce dla jednego z guru inwestowania, światowej klasy inwestora, Warrena Buffeta i jednej z jego maksym: “Kup tanio, sprzedaj drogo”.

W praktyce oznacza to, że nigdy nie powinniśmy kupować akcji tylko ze względu na wzrost ich ceny. Podobnie jest ze sprzedażą: nie należy ich sprzedawać wyłącznie dlatego, że cena akcji spada. Kluczowe jest znalezienie tanich akcji i trzymanie ich przez miesiące lub lata. Zwłaszcza jeśli zainwestowaliśmy długoterminowo w spółkę, która wypłaca wysokie dywidendy.

Jak kupić akcje na inwestycję długoterminową?

Psychika ludzka to bardzo rozległe zagadnienie. Wielokrotnie nie zachowujemy się racjonalnie, ale również na rynku akcji podążamy za tłumem. Dlatego bardzo często kupujemy akcje, które są na tzw. górce. Nie jest to dobry pomysł. W praktyce to jeden z giełdowych nonsensów.

Poza tym nie należy kierować się wyłącznie znajomością marki. Popularne i dobrze znane firmy rzadko są dobrą inwestycją i nie dają wysokiej stopy zwrotu, ale nawet przynoszą straty. Świadomość marki może być natomiast zachętą do bliższego przyjrzenia się danej spółce na rynku akcji. Powinniśmy sprawdzić wskaźniki cen akcji, a także przejrzeć jej sprawozdania finansowe z ostatnich lat.

Kiedy akcje spółki są tanie?

Kluczem jest określenie, czy spółka w danym momencie jest tania. Tutaj pomogą nam dwa wskaźniki, tj.:

  • Wskaźnik Cena/Zysk – określa stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym spółka jest mocniej niedoszacowana. Za dobrą okazję do zakupu rozumiemy spółkę, której wskaźnik Cena/Zysk jest poniżej średniej z dwóch ostatnich lat.
  • Wskaźnik Cena/Wartość księgowa – określa stosunek ceny akcji do wartości księgowej spółki na akcję. Również w tym przypadku im wartość wskaźnika jest niższa, tym lepiej.

Takich obliczeń możemy dokonać osobiście, ale nie mamy takiego obowiązku. Obecnie również w inwestowaniu na giełdach pomagają nam różne narzędzia. Jest tak również przy inwestowaniu długoterminowym w akcje. Gotowe, aktualizowane każdego dnia wartości wskaźników dla wielu spółek giełdowych znajdziemy m.in. na stronach stockwatch.pl i finance.yahoo.com.

Oczywiście wyłącznie atrakcyjne wartości wskaźników nie mogą przesądzać o zakupie akcji danej spółki. Uwagę należy też zwrócić na potencjał i wizję rozwoju, środowisko funkcjonowania firmy czy osoby zarządzające spółką. Dobrze też, kiedy spółka wypłaca dywidendy. Warto w swojej strategii i portfelu mieć takie spółki z rynku akcji.

Jeśli chcesz zacząć inwestować na giełdzie i interesuje Cię inwestowanie długoterminowe w akcje, zacznij od zdobycia potrzebnej wiedzy. Nie inwestuj od razu pokaźnych środków, ale właściwie przygotuj się do gry na giełdzie. Zwłaszcza że dziś możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Wiele informacji na temat inwestowania znajdziesz w Internecie, w tym na szkoleniach ProWebinar. Ucz się od najlepszych. Na wyciągnięcie ręki masz setki godzin wykładów prelegentów, którzy są doświadczonymi inwestorami inwestującymi w akcje i inne instrumenty handlowe. Dowiesz się między innymi, jak kupić najlepsze akcje i kiedy je sprzedać