Uniwersytet Inwestycyjny 4.0
Każdego roku ponad sto osób ma niespotykaną okazję wziąć udział w całym semestrze zajęć poświęconych temu, jak zawodowo inwestować na międzynarodowych rynkach finansowych.
W ciągu kilku miesięcy dwa razy w tygodniu spotykamy się w pełni online po to, żeby nauczyć się, jak znaleźć najlepsze spółki na świecie, a następnie zbudować z nich profesjonalne portfolio inwestycyjne, które pobije benchmark.
W 2022 roku po raz pierwszy w historii uruchamiamy dodatkowy drugi jesienny semestr poświęcony wyłącznie opcjom. Nie można tego przegapić!

Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części strony.

Czym jest Semestr Wiosenny Uniwersytetu Inwestycyjnego?
1
Ponad trzy miesiące nauki inwestowania i kilkadziesiąt godzin spotkań online.
2
Tony wiedzy, dziesiątki prezentacji, tuzin narzędzi, setki poruszanych zagadnień.
3
Materiał oparty na programie prestiżowego CFA (Chartered Financial Analyst).
4
Wszystko prowadzone w całości w języku polskim. Od zera. Dla każdego.
Celem uniwersytetu jest szerzenie wiedzy, ale wiedzy rzetelnej, starannie wyselekcjonowanej i przefiltrowanej przez lata praktycznego doświadczenia na rynkach finansowych całego świata.

Żadnej akademickiej teorii, żadnych obiegowych prawd, żadnych magicznych wskaźników. W trakcie Uniwersytetu przekazywana jest tylko i wyłącznie rzetelna oraz praktyczna wiedza inwestycyjna możliwa do zastosowania w prawdziwym świecie.

Wszystko to, czego uczestnicy uczą się w trakcie zajęć, stanowi fundament działania największych i najlepszych funduszy hedgingowych na świecie. Nie ma tu miejsca na niesprawdzone teorie pochodzące od internetowych proroków, domorosłych inwestorów i samozwańczych guru daytradingu.

Profesjonalne inwestowanie na międzynarodowych giełdach faktycznie jest możliwe do prowadzenia z zacisza własnego domu, ale tak jak ze wszystkim – żeby osiągnąć sukces, najpierw trzeba się do niego odpowiednio przygotować.

Zobacz Video

w którym rozmawiamy z Tomaszem na temat Uniwersytetu Inwestowania

Plan zajęć

Wiosennego Semestru na Uniwersytecie Inwestowania…

50 godzin spotkań na żywo

dwa razy w tygodniu

od marca do czerwca

W trakcie 50 godzin zajęć
Semestru Wiosennego:
będziesz pracował na profesjonalnym systemie scoringowym służącym do oceny spółek giełdowych
dowiesz się jak zbudować zawodowy portfel inwestycyjny dopasowany do Twoich celów

 

nauczysz się analizy, wyceny i szacowania potencjału do wzrostu najlepszych akcji z całego świata

 

poznasz metody zarządzania ryzykiem i kontrolowania wahań swojego kapitału

 

poznasz meandry psychologii inwestowania, która da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku
opanujesz skanery pozwalające
na wyszukiwanie unikalnych
okazji inwestycyjnych

 

dowiesz się, w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz wskaźników, a w jakich lepiej ich unikać
…i wiele wiele więcej!

 

 

 

Dodatkowo po kursie otrzymasz do dowolnego wykorzystania pomocne arkusze kalkulacyjne, filtry fundamentalne, know-how odnośnie przydatnych narzędzi online, checklistę z kryteriami wejścia i wyjścia, przewodnik po sprawozdaniach finansowych oraz zapisy wszystkich spotkań w wersji wideo do pobrania.
Oto, z czego dokładnie skłąda się ramowy program kursu:
MODUŁ 1
Wprowadzenie

W trakcie zajęć wprowadzających nauczysz się, jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe i poznasz najważniejsze zasady rządzące światowymi giełdami akcji. Odkryjesz najlepsze funkcje profesjonalnych platform inwestycyjnych i nauczysz się, jak efektywnie wymieniać waluty, za które następnie możesz nabyć odpowiedni instrument finansowy z giełd amerykańskich, europejskich i azjatyckich. Tutaj poznasz najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne oraz narzędzia do ich analizy, a także nauczysz się, jak wykorzystywać je w praktyce. Swój warsztat wzbogacisz o płatne i darmowe źródła informacji, bez których ciężko dzisiaj poruszać się w inwestycyjnym gąszczu.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Obsługa platformy inwestycyjnej i routowanie zleceń
Jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe
Inwestowanie selektywne vs. inwestowanie faktorowe
Wpływ i ocena otoczenia makroekonomicznego
Przegląd i omówienie dostępnych instrumentów
Darmowe i płatne kanały informacji
Źródła finansowania – skąd wziąć pieniądze na start
Wartość pieniądza w czasie – ustalanie realnego celu
MODUŁ 2
Analiza Fundamentalna

To jest główna i najdłuższa część całego kursu. W jej trakcie nauczysz się od podstaw jak różnicować spółki dobre od spółek złych. Dowiesz się, gdzie szukać i jak oceniać potencjalnych kandydatów na inwestycje. Poznasz sposoby na odróżnienie spółek drogich od tanich. Przekonasz się, że czytanie sprawozdań finansowych wcale nie jest takie trudne.

Nauczysz się jak wyciągać z nich poprawne wnioski oraz jak rozpoznawać zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tutaj też poznasz i oswoisz się z całym szeregiem dodatkowych narzędzi, które pomogą przeanalizować, ocenić i wybrać odpowiednie spółki do portfela.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Dlaczego akcje rosną
Jak wyliczać uczciwą cenę akcji
Różne metody wyceny aktywów
Badanie stabilności finansowej spółki
Określanie zyskowności i potencjału inwestycji
Szacowanie stopnia niedowartościowania akcji
Czytanie sprawozdań finansowych
Przegląd i omówienie popularnych wskaźników
Bazowanie na regresji do średniej
Gotowe analizy i rekomendacje
Ocena sprawdzalności prognoz finansowych
Narzędzia ułatwiające analizę
Korzystanie ze skanerów fundamentalnych
Łączenie analizy fundamentalnej z techniczną
MODUŁ 3<//p>
Analiza quantitative

Wspólnie przejdziemy przez kombinacje najskuteczniejszych wskaźników analizy technicznej, które pomagają wybrać odpowiedni moment wejścia na rynek oraz ostrzegają przed potencjalnym odwróceniem trendu. W trakcie spotkań poznasz też szalenie popularne inwestowanie zgodne z filozofią momentum trading.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Do czego wykorzystywać analizę techniczną
Rozpoznawanie formacji i ich znaczenie
Wskaźniki, które działają
Metoda oceny krzyżowej
Wykrywanie trendu i punktów zwrotnych
Gradacja interwałów czasowych
MODUŁ 4<//p>
Budowa portfela
W kolejnej części skupimy się na tym, jak z pojedynczych dobrych spółek zbudować w pełni funkcjonalne portfolio inwestycyjne. Jak zbadać i zniwelować korelację? Jak określić potencjalne wahania i stopień ryzyka? Jakie proporcje zastosować? Ile spółek włożyć do portfela? Kiedy rebalansować całe portfolio? Kiedy uśredniać?
Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Dobór klas aktywów do portfela
Ustalanie odpowiednich proporcji
Badanie korelacji przy pomocy systemu matrix
Modern Portfolio Theory
Capital Asset Pricing Model
Wskaźniki: Beta, Sharp, Sortino i CALMAR
Zarządzanie ryzykiem i zmiennością
Metody hedgingu organicznego
Odchylenie standardowe, downside deviation i expected shortfall
Określanie parametru Value at Risk dla cełego portfolio
MODUŁ 5<//p>
System inwestycyjny
Na koniec całą zdobytą w trakcie semestru wiedzę postaramy się ująć w praktyczne procedury i ramy inwestycyjne. Zbudujemy plan wypełnienia portfela. Ustalimy kryteria wejścia i wyjścia. Stworzymy system scoringowy do oceny poszczególnych aktywów. Przygotujemy plan monitorowania pojedynczych pozycji i całych portfeli. Stworzymy okresowe listy kontrolne, na których znajdą się sygnały ostrzegawcze w horyzontach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. W tej części porozmawiamy też o psychologii i zasadach ekonomii behawioralnej oraz rozłożymy na czynniki pierwsze błędy najczęściej popełniane przez początkujących inwestorów.

Możesz być pewny, że po skończeniu kursu wyjdziesz z niego z wiedzą, z którą do tej pory nigdy się jeszcze nie spotkałeś, ale co ważniejsze, wyjdziesz z niego z gotowym planem i realnym pomysłem na swoją dalszą działalność inwestycyjną.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Strategia vs. taktyka
Ustalanie planu inwestycji
Budowa systemu scoringowego
Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych
Tworzenie procedur na każdy scenariusz
Przygotowanie planu ewakuacji
Monitorowanie portfela i rebalansowanie
Psychologia i błędy poznawcze
Poprzednie edycje
Uniwersytetu Inwestycyjnego
Pierwsza edycja uniwersytetu odbyła się w 2019 roku. Łącznie wirtualne mury uczelni opuściło już prawie 500 absolwentów. W ankiecie na koniec zajęć 100% osób odpowiedziało, że zdecydowanie warto było wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
W ciągu całego zeszłego semestru uczyliśmy się przede wszystkim tego, jak wyszukiwać, analizować i wybierać odpowiednie spółki do portfela inwestycyjnego, ale nie tylko. Największy nacisk co prawda położony został na ocenę zyskowności, fundamentów i wyceny akcji, jednak dużą część spotkań stanowiły też tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, z mierzeniem tego ryzyka i z próbą zapanowania nad wahaniami portfela czy obsunięciami kapitału.

W trakcie zajęć uczyliśmy się też doboru odpowiednich klas aktywów oraz ustalania optymalnej wielkości pozycji do portfela. Przeprowadzaliśmy przy tym wiele backtestów oraz manewrowaliśmy zmiennością i korelacją, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Korzystaliśmy z profesjonalnych narzędzi inwestycyjnych (komercyjnych i darmowych), które pozwalają oszczędzić czas potrzebny na analizę i monitorowanie swoich pozycji.

Na czynniki pierwsze rozłożyliśmy specyfikę poszczególnych instrumentów finansowych oraz sposób funkcjonowania giełd zagranicznych. Przeanalizowaliśmy i nauczyliśmy się interpretować wskaźniki makroekonomiczne wyprzedzające zachowanie rynku, a także zbudowaliśmy złożony autorski system scoringowy pomagający obiektywnie oceniać i filtrować najlepsze okazje inwestycyjne. Na koniec stworzyliśmy kompleksowy plan działania i plan samodzielnej budowy procedur inwestycyjnych.

Wszystkie spotkania odbywały się na żywo, lecz były jednocześnie nagrywane, aby uczestnicy Uniwersytetu mieli do nich dożywotni dostęp.

Jak w praktyce wyglądają zajęcia?
Zajęcia startują w pierwszej połowie marca i odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki wieczorem). Łącznie Uniwersytet składa się z pięćdziesięciu godzin wykładów i warsztatów, w trakcie których następuje pełna interakcja oraz istnieje możliwość dyskusji i zadawania pytań.
W trakcie spotkań udostępniane są wirtualne ekrany, na których znajdują się wymiennie: platforma transakcyjna, narzędzia i aplikacje trzecie, tablica do rysowania czy przeglądarka internetowa. Spotkania prowadzone są przy pomocy niezawodnej aplikacji Zoom, która umożliwia streaming audio i wideo w najwyższej możliwej jakości.
Dla osób, które nie mogą akurat uczestniczyć na żywo, tuż po zakończeniu spotkania przygotowywany jest pełen zapis wideo, który następnie publikowany jest na prywatnym kanale platformy Vimeo. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje hasło dostępowe i może korzystać z nagrań w dogodnym dla siebie czasie. Na koniec istnieje możliwość pobrania zapisów spotkań na dysk.
Większość pracy analitycznej przeprowadzamy przy pomocy rewelacyjnego profesjonalnego narzędzia yCharts. W trakcie trwania zajęć istnieje możliwość korzystania z jego tymczasowej darmowej wersji, ale dla chętnych osób przy wykupieniu grupowego abonamentu będzie istniała możliwość skorzystania ze zniżki na abonament dochodzącej do 70%.
Pomiędzy zajęciami jesteśmy w kontakcie, a cała grupa porozumiewa się ze sobą za pośrednictwem komunikatora Slack. W ramach odpowiednich kanałów omawiamy zajęcia, wymieniamy się pomysłami na inwestycje, dyskutujemy o bieżących wydarzeniach na rynkach i dzielimy się wiedzą pomagając sobie nawzajem.
W trakcie spotkań pracujemy na wielu różnych interaktywnych i do pewnego stopnia zautomatyzowanych arkuszach kalkulacyjnych najnowszego programu Excel z pakietu Office 365. Wszystkie pliki zapisane są w chmurze na dysku OneDrive, dzięki czemu istnieje możliwość ich łatwej edycji przez każdą osobę bez potrzeby kupowania czy pobierania dodatkowego oprogramowania.
Dużą część researchu oraz całą obsługę narzędziową i transakcyjną przeprowadzamy przy wykorzystaniu potężnej platformy LYNX Trading. W trakcie trwania zajęć nie ma obowiązku otwierania konta brokerskiego w LYNX i można skorzystać także z innych usługodawców, jednak to LYNX jest systemem, na którym będziemy pracowali.
Poniżej możesz obejrzeć jeden z wykładów Uniwersytetu i zobaczyć, jak analizowaliśmy potencjał do wzrostu poszczególnych akcji:
Jesienny Semestr Opcyjny
Dobrze już znany Uniwersytet Inwestycyjny zostaje rozszerzony o drugi, opcjonalny jesienny semestr, w trakcie którego skupimy się na praktycznym zastosowaniu opcji, zarówno do celów zabezpieczających, jak i czysto spekulacyjnych.
Inwestowanie w akcje dobrych spółek cały czas jest fundamentem, na którym opiera się giełda. Jednak dopiero wykorzystanie opcji jako instrumentów towarzyszących prowadzeniu portfela akcyjnego pozwala osiągnąć najwyższy poziom zawodowstwa.

Niestety z instrumentami pochodnymi jest tak, że niewłaściwie zastosowane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Wystarczy zapytać tych, którzy próbowali nauczyć się opcji na własną rękę. Jest to oczywiście możliwe, ale początki bywają trudne, bolesne i… dość kosztowne.

Dodatkowy jesienny semestr opcyjny powstał dla osób, które chcą uniknąć początkowych wpadek i nauczyć się, jak w praktyce stosować cały szereg najróżniejszych strategii opcyjnych, które sprawią, że w portfelu pojawi się nie tylko więcej gotówki, ale także mniej wahań całego kapitału.

Agenda:

Plan zajęć

Na jesienny semestr opcyjny Uniwersytetu składa się:

40 godzin spotkań na żywo

dwa razy w tygodniu

od września do listopada

Całość została pomyślana w ten sposób, aby stanowiła uzupełnienie Profesjonalnego Kursu Opcyjnego offline, który uczestnicy otrzymują wcześniej gratis do przerobienia we własnym zakresie. Dlatego zajęcia pozbawione są prezentacji i prowadzone będą w formie warsztatów realizowanych na żywo z wykorzystaniem wirtualnej tablicy do pisania, platformy transakcyjnej oraz innych narzędzi pomocnych w handlu opcjami.
Dokładny program zajęć doprecyzujemy jeszcze na pierwszych spotkaniach Uniwersytetu, jednak ogólny zarys tego, nad czym będziemy pracowali w trakcie tych kilkunastu tygodni zostaje przedstawiony poniżej. Z uwagi na dużą interaktywność spotkań i ich warsztatowy charakter, istnieje możliwość uzupełnienia zagadnień o zakres zaproponowany przez uczestników.
MODUŁ 1
Podstawowy
Wszystko to, co jest niezbędne, aby zrozumieć opcje i pójść dalej, ale nic ponadto. Samo meritum, które można później wykorzystać w praktyce, żadnej zbędnej i teoretycznej wiedzy. Dla wielu bardziej doświadczonych osób prawdopodobnie będą to tematy znane, ale Uniwersytet Opcyjny jest też miejscem dla tych, którzy z opcjami do tej pory nie mieli do czynienia. Zatem naukę zaczynamy od rzetelnego omówienia (a dla zaawansowanych – od powtórzenia i przypomnienia) aspektów absolutnie bazowych.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Do czego można zastosować opcje?
Jak działają kontrakty CALL i PUT
Nomenklatura opcyjna i grafy P&L
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa
Kwestia czasu i zmienności implikowanej
Procedury assignment & exercise
Opcje od kuchni (broker vs. clearing house)
Zawieranie transakcji na platformie brokerskiej
Narzędzia wspomagające handel opcjami
MODUŁ 2
Opcje na akcje
Wykorzystanie opcji w kooperacji z akcjami – tymi, które już posiadamy na rachunku lub tymi, które dopiero chcemy nabyć. Pierwotna rola opcji została bowiem pomyślana jako zastosowanie ich w charakterze instrumentów finansowych towarzyszących pozycjom akcyjnym. Najważniejsza rola opcji to zabezpieczanie pojedynczych pozycji akcyjnych lub całego portfela, a także wykorzystywanie ich jako formę zakupu/sprzedaży akcji z odroczonym terminem realizacji zlecenia. Od tego zaczniemy.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Kupowanie i sprzedawanie akcji przy pomocy opcji
Rolowanie wystawionych opcji w przypadku niepowodzenia
Kupowanie ETF-ów przy pomocy opcji Short PUT/Long CALL
Strategie hedgingowe Married PUT i Covered CALL
Zabezpieczanie portfela przed określonymi wydarzeniami
Pozycje syntetyczne – opcje zamiast akcji
MODUŁ 3
Pozycje kierunkowe
Najważniejsza część. Jak wykorzystać opcje do tego, żeby zagrać na wzrosty lub spadki danych akcji, indeksów albo ETF-ów? Jak i dlaczego. W czym zastosowanie opcji jest lepsze od zajmowania tradycyjnych pozycji typu plain vanilla? Jakie są najlepsze i najskuteczniejsze zagrania oraz strategie pozwalające zmaksymalizować stosunek potencjalnych strat do oczekiwanego zysku? Czy warto w ogóle zastąpić portfel akcyjny wyłącznie opcjami? Jeśli tak, to jak zrobić to mądrze?

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Zakup CALL-a i PUT-a jako lewarowane zagrania z dźwignią
Wystawianie PUT-a bez doprowadzania do ich wykonania
Spready kredytowe vs. spready debetowe
Zagranie Bull CALL Spread w małym portfelu
Pozycja Bull PUT Spread jako zakład na wzrosty
Spready na spadki: Bear PUT/CALL Spread
Różne warianty spreadów kierunkowych typu ratio
Rolowanie spreadów w przypadku niepowodzenia
Wcześniejsze zamykanie pozycji, żeby realizować zysk/stratę
Zarządzanie wielkością pozycji w zależności od portfela
MODUŁ 4
Zagrania na zmienność
Czerwony szlak dla zawodowców. Mało kto zaczynając przygodę z opcjami zdaje sobie sprawę z tego, że na giełdzie można obstawiać nie tylko kierunek ruchu danych akcji czy indeksów, ale też grać na wzrost lub spadek ich zmienności. Cała grupa strategii, które pomagają w osiągnięciu tego celu, nazywana jest strategiami typu market neutral. Nazwa bierze się z tego, że stosując wspomniane zagrania, inwestorzy mają neutralne oczekiwania względem tego, co zrobi rynek. Mówiąc inaczej – nie ma dla nich znaczenia, czy kursy wzrosną czy spadną albo czy w ogóle będą stały w miejscu, ponieważ w zagraniach market neutral wszystkie te rezultaty mogą być obstawione jednocześnie.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Zmienność historyczna vs. zmienność implikowana
Zarabianie pieniędzy, kiedy rynek stoi w miejscu
Gra pod wyniki finansowe pozycją typu Long Straddle
Matka wszystkich strategii: Short Volatility
Omówienie zagrań typu Short Strangle i Short Straddle
Short Ratio Strangle po korekcie giełdowej
Rolowanie Short Strangle do Short Straddle
Zarządzanie czasem pozostałym do wygaśnięcia
Short volatility na indeksach vs. na akcjach

Czym Jesienny Semestr Opcyjny różni się od Kursu Opcyjnego offline?

O wiele więcej praktycznego podejścia...

Więcej rolowań i transakcji zamykających

Konkretne case studies na aktualnych przykładach

Praca tylko na wirtualnej tablicy i na platformie IB

Przeprowadzanie tak zwanych follow-up actions

Zero prezentacji, a teoria ograniczona do minimum

Osoby, które przerobiły Kurs Opcyjny offline, mogą zastanawiać się, czy warto wziąć udział dodatkowo w jesiennym semestrze uniwersytetu. Moim zdaniem – tak. Kurs opcyjny kładzie co prawda fundamentalne podwaliny pod handel opcjami, ale tak naprawdę to praktyka czyni mistrza. Nie wspominając o tym, że wszelkie kursy w wersji offline szybko się dezaktualizują.
Zajęcia Uniwersytetu Opcyjnego zostały natomiast pomyślane w ten sposób, abyśmy jak najwięcej pracowali na bieżących przykładach oraz otwierali i rolowali jak najwięcej pozycji. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak całą tę wiedzę teoretyczną stosuje się na żywo na prawdziwych aktualnych zagraniach podyktowanych przez sytuację rynkową.
Absolutnie nieoceniony pozostaje też fakt, że zajęcia realizowane są na żywo przy pełnej interakcji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Daje to  możliwość zadawania pytań nie tylko podczas spotkań live, ale także w międzyczasie w ramach zamkniętej grupy na platformie Slack, gdzie komunikacja odbywa się przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Żadna inna forma nauki nie oferuje aż tak dużej skuteczności i efektywności.
Zagwarantuj sobie
miejsce już teraz!
Pewnie zastanawiasz się ile to wszystko kosztuje?
Przygotowaliśmy dla Ciebie 5 opcji do wyboru…

SEMESTR WIOSENNY
(Akcje)

1. Płatność jednorazowa 6 497 PLN

2. Lub płatność w 7 miesięcznych ratach, każda o wartości 997 PLN
Łączna wartość pakietu 7 476 PLN,
czyli 7 rat x 997 PLN + 497 PLN depozyt

 

SEMESTR WIOSENNY i JESIENNY
(Akcje i Opcje)

3. Płatność jednorazowa 10 997 PLN

4. Lub płatność w 12 miesięcznych ratach, każda o wartości 997 PLN
Łączna wartość pakietu 12 461 PLN,
czyli 12 rat x 997 PLN + 497 PLN depozyt

 

SEMESTR JESIENNY
(Opcje)

5. Płatność jednorazowa 5 497 PLN

Jednak,

Dzisiaj wpłacisz tylko Depozyt

w wysokości 497 PLN.
Decyzję, która opcja jest dla Ciebie najlepsza podejmiesz później…

Teraz wystarczy, że wpłacisz w 100% zwrotny depozyt i przetestujesz Kurs.

Weź udział w dwóch pierwszych zajęciach Semestru Wiosennego  i zobacz, czy to w ogóle jest dla Ciebie…

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 i 16 marca o godzinie 18.00.

Niczym nie ryzykujesz. Depozyt jest w 100% zwrotny.

Wystarczy, że do 18 marca poinformujesz nas o rezygnacji, a my zwrócimy Ci wszystkie pieniądze.

Ta propozycja wygasa 24.02.2022 o godzinie 23:59

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Więc musisz się pospieszyć.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w Uniwersytecie Inwestycyjnym 4.0, dopłacisz brakującą kwotę, w zależności od wybranej opcji.