Kursy walut Forex są różne i zmieniają się dynamicznie przez cały dzień, a w zasadzie trzy sesje – azjatycką, europejską i amerykańską. Co najistotniejsze, kursy walut są odzwierciedleniem, ile jednostek jednej waluty można wymienić na inną. Jak łatwo się domyślić, kurs walut rynku FX Market zależy od wielu różnych czynników. Sprawdzamy, które z nich są najistotniejsze i jak wykorzystać to w inwestowaniu na Forex.

Zmienne i stałe kursy walut Forex

W pierwszej kolejności zauważmy, że kursy walut na rynku Forex mogą być ustalane na dwa sposoby:

  • Na podstawie kursu zmiennego – określany przez podaż i popyt na rynkach walutowych: jeżeli popyt rośnie, wzrasta też wartość waluty i odwrotnie – niski popyt powoduje spadek kursu waluty.
  • Na podstawie kursu stałego – kurs stały określa bank centralny i jest on ustalany w stosunku do jednej z głównych walut świata (dolar amerykański – USD, euro – EUR, frank szwajcarski – CHF, funt brytyjski – GBP lub jen japoński – JPY). Żeby utrzymać założony kurs walutowy, rząd danego kraju przez bank centralny skupuje i sprzedaje swoją walutę w stosunku do głównej waluty, z którą powiązany jest pieniądz tego państwa.

Jakie czynniki mają wpływ na aktualne notowania i kurs wymiany walut?

kursy walut Forex

Jako że większość kursów walut jest determinowana bieżącą aktywnością handlową na runkach walutowych, warto znać czynniki mające wpływ na kurs wymiany. Istotna jest przede wszystkim relacja podaży i popytu. Jeżeli podaż jest wyższa niż popyt – kurs waluty spada, a jeżeli go przewyższa – jej kurs rośnie.

Tutaj trzeba odnieść się do czynników geopolitycznych oraz ekonomicznych, które determinują kurs wymiany waluty. Najpowszechniejsze z nich to m.in. stopy procentowe, poziom bezrobocia, inflacja, dane dotyczące produkcji, PKB itp. Ważna jest też polityka banków centralnych. Wszystko dlatego, że zbyt wysoki lub za niski kurs waluty może mieć negatywny wpływ na gospodarkę danego kraju (m.in. handel, zdolność do spłaty długów). Stąd banki centralne prowadzą politykę w taki sposób, aby krajowa waluta miała optymalną wartość

Czynniki makro a kursy walut Forex online

Średnie aktualne notowania i kursy walut w czasie rzeczywistym są także zależne od czynników makroekonomicznych. Wiele zależy od stabilności rządu w danym kraju. Jeżeli nie jest on stabilny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego waluta straci na wartości względem krajów stabilnych i bardziej rozwiniętych.

Odnieść się też należy do tzw. parytetu ceny zakupu. To prawo jednej ceny, które oznacza, że cena towaru w jednym kraju powinna być równa jego wartości w innym państwie. W praktyce prawo to nie zawsze obowiązuje, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że kursy walutowe zmieniają się wraz ze zmianą stóp procentowych i cen względnych.

Kursy wymiany walut Forex a towary

W mniejszym lub większym stopniu kurs waluty jest skorelowany z przemysłem krajowym. W niektórych gospodarkach korelacja jest aż nadto widoczna. Dobrym przykładem jest Kanada i jej dolar silnie powiązany z ceną ropy naftowej. Jeżeli rośnie cena ropy, w stosunku do innych walut zyskuje też dolar kanadyjski (CAD). Wszystko z uwagi na fakt, że Kanada to eksporter ropy naftowej.

Z kolei ze złotem skorelowany jest dolar australijski (AUD), gdyż Australia to poważny gracz na rynku wśród producentów złotego kruszcu. Podobnie jak przy CAD i cenach ropy naftowej, AUD umacnia się względem innych walut, jeżeli rośnie cena złota.

Podsumowując, jest wiele czynników, które mają wpływ na kursy walut Forex. Przede wszystkim dla kursu kluczowe są popyt i podaż. Jednak na wzrost lub spadek zainteresowania daną walutą wpływają różne czynniki geopolityczne i ekonomiczne, w tym stopy procentowe, inflacja, a nawet stabilność rządu. Nie wolno zapomnieć o działaniu rządów i banków centralnych, które mogą sztucznie utrzymywać kurs waluty na danym poziomie. Mowa o tzw. datach rewaloryzacji.

Co najważniejsze z inwestycyjnego punktu widzenia, na ruchach kursów możemy zarobić. Żeby tak się stało, wcześniej należy jednak pozyskać niezbędną wiedzę. Trading może być rentowny, ale pod warunkiem, że jesteśmy do niego przygotowani. Jeżeli chcesz pozyskać wiedzę na temat tego, jak inwestować na runku walutowym Forex, wiele merytorycznych inspiracji znajdziesz na szkoleniach ProWebinar. Na platformie zebrano mnóstwo materiałów, których autorami są traderzy oraz inwestorzy o wielu latach doświadczenia w branży. To bezcenna wiedza, która pozwala wybrać właściwego brokera Forex, poznać najważniejsze pary walutowe, metody analizy technicznej i fundamentalnej, strategie gry, a nawet spojrzeć na inwestowanie pod kątem psychologicznym.

Kurs tradingu, czyli nauka gry na Forex

Jeśli chcesz grać na Forex, a co najważniejsze – mieć z tego regularny profit, w pierwszej kolejności musisz