Aby odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest Forex?” trzeba przyjrzeć się międzynarodowym rynkom walut i ich wymianie.

Wymiana walut – inaczej rynek walutowy, czyli wg. Wikipedia:

Segment rynku finansowego, na którym dokonywany jest obrót walutami obcymi. W wyniku działania sił podaży i popytu na tym rynku tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami, gdzie minimalną jednostką zmiany kursu jest 1 pip. Rynek walutowy jest często nazywany Forex (ang. Foreign Exchange). Forex jest przykładem tzw. rynku OTC, czyli Over The Counter. Rynek OTC jest rynkiem nieregulowanym, na którym obrót odbywa się nie na zinstytucjonalizowanym, scentralizowanym parkiecie przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego, ale za pomocą ogromnej ilości pojedynczych transakcji zawieranych pomiędzy wieloma uczestnikami rynku. „

FOREX (FX) jest podstawą wszystkich międzynarodowych transakcji kapitałowych i przewyższa inne rynki pieniężne pod względem płynności oraz głębokości. Nawet kontrakty futures i giełdy są mało znaczące w porównaniu z rynkiem Forex.

Większość transakcji walutowych nie jest bezpośrednio związana z handlem międzynarodowym – w rzeczywistości mają charakter spekulacyjny.

Dla każdej dużej transakcji na rynku FOREX zazwyczaj przeprowadzonych jest kilkaset transakcji spekulacyjnych.

Wymiana walut jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Jej wzrost można przypisać znacznie zwiększonej podaży walut przez Banki Centralne – zwłaszcza w ostatnich latach.

Co to jest Forex?

Forex lub FX jest tak naprawdę pozagiełdowym rynkiem walutowym. W ramach Forex banki, korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut przez całą dobę korzystając z sieci telefonicznych, Internetu oraz systemów informacyjnych.

Co to jest Forex

Co to jest Forex

Dzięki postępowi technologicznemu, sieci banków oraz brokerów uzyskały dostęp do praktycznie natychmiastowego systemu globalnych transferów informacji, danych i funduszy.

W ten sposób FX zyskał znaczącą przewagę nad innymi produktami finansowymi, które są ograniczone do określonych stref czasowych i muszą znosić nieregularne obciążenia oraz zamieszanie na parkietach giełdowych.

Banki i brokerzy działają obecnie w systemach, w których ceny transakcji podawane przez uczestników rynku, są stale dostarczane i obsługiwane. Systemy te pozwalają na większą przejrzystość i natychmiastowy dostęp do informacji o cenach w dowolnym miejscu na świecie.

Większość oprogramowania transakcyjnego Forex (FX) obejmuje pełną funkcję back office, która ułatwia traderowi podgląd wartości otwartych pozycji, a także zysków i strat z zamkniętych transakcji. Ważne jest jednak, aby inwestorzy rozumieli, jak działa handel Forex i jak ręcznie obliczać zyski i straty.

Zapamiętaj –  Korzystaj tylko z wiedzy ekspertów od rynku Forex aby bezpiecznie inwestować w waluty.