Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących inwestorów.

Jak podaje Wikipedia:

Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. Jest to podmiot gospodarczy, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku, np. zakup zakładu przemysłowego – pośrednio w celu produkcji dóbr lub realizacji usług do przyszłej konsumpcji oraz bezpośrednio w celu odniesienia w przyszłości zysku z zainwestowanego kapitału. Proces ten umożliwia prowadzenie rozszerzonej reprodukcji społecznej, czyli osiąganie wzrostu gospodarczego[1].

Inwestor to również podmiot dokonujący zakupu papierów wartościowych, dzieł sztuki czy innych aktywów w celu odniesienia zysku ze wzrostu ich wartości w przyszłości (lub w przypadku papierów udziałowych, także dochodów z dywidend).

Inwestor, dokonując inwestycji, ponosi ryzyko otrzymania zwrotu albo straty z zainwestowanego kapitału, a także ryzyko odniesienia zysku albo straty z zainwestowanego majątku. W związku z ponoszonym ryzykiem inwestor oczekuje premii z dokonanej inwestycji.

Obroty, które są generowane na rynku walutowym sięgają miliardów – i mówimy tutaj tylko o obrocie dziennym.
Handel na tym rynku jako mały inwestor w dzisiejszych czasach nie należy do najłatwiejszych. Drugą stroną naszych transakcji zazwyczaj są duże instytucje, banki oraz fundusze hedgingowe. Naszym celem jest zabranie im pieniędzy… ich celem zabranie nam. Niedoświadczony inwestor, który chociażby nie potrafi zabezpieczyć swoich transakcji np. zleceniem Stop Loss, jest na straconej pozycji.

Czy mała rybka w oceanie pełnym rekinów może przeżyć?

Tak właśnie może się czuć początkujący inwestor na forexie. Przytłoczony wielkością tego rynku oraz pokusą szybkiego zarobku, niestety może stracić wszystkie swoje ciężko zarobione pieniądze. Dysponując lewarem, każdy jest w stanie zająć pozycję na rynku dużo większą niż ta, która wynika ze środków zgromadzonych na rachunku.

Forex dla początkujących – jak przetrwać i nie dać się zjeść?

Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Jest jednak sposób, aby nie dać się zjeść rekinom.

Słowa kluczowe to – dyscyplina i zarządzanie kapitałem.
Stosując proste zasady możesz przetrwać początki swojej przygody z inwestowaniem na forexie, a mianowicie:

 • otwieraj pozycję za maksymalnie 2% zgromadzonego kapitału,
 • stosuj Stop Loss, czyli z góry ustalaj ile jesteś w stanie zaryzykować na zajętej pozycji (strata to normalna rzecz) ,
 • zasada RR (risk reward) jest ściśle powiązana z poziomem Stop Loss – dla przykładu gdy ryzykujesz stratę 100 złotych, ustalaj poziom Take Profit na minimum 200 zł czyli RR w tym przypadku wynosi 1:2,
 • podążaj za obecnym trendem,
 • obserwuj i graj na wykresie co najmniej 1h (1 godzinnym), niższe interwały czasowe nie są wskazane.

Stosując powyższe zasady na pewno będziesz bardziej świadomym inwestorem i nie dasz się zjeść rekinom, a przy odrobinie zaangażowania i właściwej strategii będziesz w stanie nawet zarobić pieniądze.

Jeśli jesteś początkującym na Forexie pamiętaj, aby skorzystać z wiedzy ekspertów od tradingu dla własnego bezpieczeństwa.

Co to jest Forex?

Co to jest Forex?

Aby odpowiedzieć na pytanie: “Co to jest Forex?” trzeba przyjrzeć się międzynarodowym rynkom walut i ich wymianie.

Wymiana walut – inaczej rynek walutowy, czyli wg. Wikipedia:

Segment rynku finansowego, na którym dokonywany jest obrót walutami obcymi. W wyniku działania sił podaży i popytu na tym rynku tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami, gdzie minimalną jednostką zmiany kursu jest 1 pip. Rynek walutowy jest często nazywany Forex (ang. Foreign Exchange). Forex jest przykładem tzw. rynku OTC, czyli Over The Counter. Rynek OTC jest rynkiem nieregulowanym, na którym obrót odbywa się nie na zinstytucjonalizowanym, scentralizowanym parkiecie przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego, ale za pomocą ogromnej ilości pojedynczych transakcji zawieranych pomiędzy wieloma uczestnikami rynku. “

FOREX (FX) jest podstawą wszystkich międzynarodowych transakcji kapitałowych i przewyższa inne rynki pieniężne pod względem płynności oraz głębokości. Nawet kontrakty futures i giełdy są mało znaczące w porównaniu z rynkiem Forex.

Większość transakcji walutowych nie jest bezpośrednio związana z handlem międzynarodowym – w rzeczywistości mają charakter spekulacyjny.

Dla każdej dużej transakcji na rynku FOREX zazwyczaj przeprowadzonych jest kilkaset transakcji spekulacyjnych.

Wymiana walut jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Jej wzrost można przypisać znacznie zwiększonej podaży walut przez Banki Centralne – zwłaszcza w ostatnich latach.

Co to jest Forex?

Forex lub FX jest tak naprawdę pozagiełdowym rynkiem walutowym. W ramach Forex banki, korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut przez całą dobę korzystając z sieci telefonicznych, Internetu oraz systemów informacyjnych.

Co to jest Forex

Co to jest Forex

Dzięki postępowi technologicznemu, sieci banków oraz brokerów uzyskały dostęp do praktycznie natychmiastowego systemu globalnych transferów informacji, danych i funduszy.

W ten sposób FX zyskał znaczącą przewagę nad innymi produktami finansowymi, które są ograniczone do określonych stref czasowych i muszą znosić nieregularne obciążenia oraz zamieszanie na parkietach giełdowych.

Banki i brokerzy działają obecnie w systemach, w których ceny transakcji podawane przez uczestników rynku, są stale dostarczane i obsługiwane. Systemy te pozwalają na większą przejrzystość i natychmiastowy dostęp do informacji o cenach w dowolnym miejscu na świecie.

Większość oprogramowania transakcyjnego Forex (FX) obejmuje pełną funkcję back office, która ułatwia traderowi podgląd wartości otwartych pozycji, a także zysków i strat z zamkniętych transakcji. Ważne jest jednak, aby inwestorzy rozumieli, jak działa handel Forex i jak ręcznie obliczać zyski i straty.

Zapamiętaj –  Korzystaj tylko z wiedzy ekspertów od rynku Forex aby bezpiecznie inwestować w waluty.

Forex – pary walutowe

Forex – pary walutowe

Inwestując na Forex, czyli międzynarodowym rynku walutowym, mamy do czynienia z jednostkami monetarnymi różnych krajów.

Walutą nazywamy oficjalny środek płatniczy obowiązujący na danym terytorium, który posiada własny trzyliterowy skrót.

Oto skróty najważniejszych walut na rynku forex:

 • USD – dolar amerykański,
 • EUR – euro,
 • JPY – jen japoński,
 • GBP – funt brytyjski, szterling,
 • CHF – frank szwajcarski,
 • AUD – dolar australijski,
 • NZD – dolar nowozenandzki,
 • CAD – dolar kanadyjski
 • i istotny dla nas PLN – złoty polski.

Każda waluta ma swoją wartość, która jest względna i ulega zmianom w czasie. A zatem wartość tę można jedynie wycenić odnosząc ją do wartości innej waluty.

Forex – pary walutowe

Forex pary walutowe

Forex pary walutowe

Ten właśnie stosunek wartości jednej waluty do drugiej nazywamy parą walutową.

Na forex pary walutowe podzielone są na:

 • pary główne z dolarem,
 • pary krzyżowe głównych walut bez dolara,
 • pary towarowe,
 • i pary egzotyczne.

Pary główne to:

 • EUR/USD,
 • USD/JPY,
 • GBP/USD,
 • USD/CHF,
 • USD/CAD,
 • AUD/USD,
 • NZD/USD.

Transakcje par głównych stanowią około dwie trzecie obrotu rynku forex.

Ze względu na obecność dolara, głównej rezerwy walutowej, pary te charakteryzują się niskimi spreadami, dużą płynnością i zmiennością.

Dzięki temu pary główne cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów.

Najpopularniejsze pary krzyżowe to pary zawierające EUR, JPY i GBP, a nie zawierające USD. Oczywiście można tworzyć wiele dowolnych kombinacji w ramach par krzyżowych. Zaletą ich jest to, że w praktyce można zawsze znaleźć pary o wyraźnych trendach. Relacje tych par są często źródłem cennych informacji na temat zależności innych walut.

Pary towarowe to: AUD/CHF, AUD/CAD, AUD/NZD, CAD/CHF, NZD/CHF, NZD/CAD.

Nazwa ta pojawiła się z powodu roli jaką w gospodarkach Australii, Kanady czy Nowej Zelandii odgrywa eksport ropy naftowej, rud metali i przemysłu wydobywczego.

Pary egzotyczne to przykładowo: USD/HKD (USA/Hongkong), USD/SGD (USA/Singapur), USD/ZAR (USA/RPA), USD/THB (USA/Tajlandia), USD/MXN (USA/Meksyk), USD/DKK (USA/Dania), USD/SEK (USA/Szwecja), USD/NOK (USA/Norwegia).

Do walut egzotycznych zalicza się także polski złoty.

Pary te są najmniej populane na rynku forex. Największe ryzyko związane z parami egzotycznymi dotyczy płynności. Dosyć często powstaje luka cenowa właśnie związana z utratą płynności.

Korzystaj z wiedzy ekspertów od tradingu aby bezpiecznie inwestować w waluty.

Forex podstawy

Forex podstawy

Forex to rynek wymiany walut, aktualnie dostępny praktycznie dla ludzi z całego świata.

O każdej porze dnia i nocy można na nim zarobić potężne pieniądze, lub stracić wszystko…

Brzmi jak ruletka? Możliwe. Czy jest to hazard? Zdecydowanie nie.

 

Forex podstawy

Można zaryzykować stwierdzenie, że podstawą rynku Forex jest inwestowanie. Tak jak każda działalność inwestycyjna, ta też wiąże się z ryzykiem poniesienia straty… ale NIE inwestowanie w ogóle to już pewna strata.

Dlaczego?

Pamiętajmy o inflacji. W skali roku 5% inflacji to może wydawać się niewiele, jednak po 10 latach z 10 000 PLN zostanie nam nieco ponad 5 000 PLN.

Oczywiście na pierwszy rzut oka nadal mamy w kieszeni 10 000 PLN, jednak realnie kupimy za te pieniądze towary, za które dzisiaj zapłacilbyśmy 5 000 PLN.

Forex podstawy

Forex podstawy

Forex podstawy rynku.

Rynek Forex służy do zarabiania pieniędzy… szybko, i jeżeli nie posiadasz wiedzy – ryzykownie, nawet bardzo ryzykownie,.

Pierwszą rzeczą o jakiej trzeba pamiętać to emocjonalny dystans.

Rynki są bardzo czułe na informacje podawane w mediach takie jak zapas ropy w USA, ogłoszenie stóp procentowych przez bank centralny, lub inne informacje gospodarcze. Wartość waluty potrafi zmienić się o kilka punktów w ciągu sekund. Gdy jesteś poza rynkiem, to wydaje się mało znacząca zmiana. Jednak posiadając otwartą pozycję na Forex, która jest dodatkowo lewarowana, prawie zawsze wzbudzi emocje u inwestora.

Kluczem do sukcesu na rynku Forex jest samodyscyplina i doświadczenie. Dzięki temu będziemy inwestować tylko na takich rynkach, które rozumiemy. Oczywiście co jakiś czas poniesiemy stratę, jednak generalnie, w ogólnym rozrachunku zarobimy.

Na Forex można zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach. Jak dokładnie to robić, dowiesz się na webinarach jakie prowadzimy na prowebinar.pl z udziałem najlepszych ekspertów od inwestowania, tradingu i Forex.

Forex opiera się również o system dźwigni (lewar). W najprostszym rozumieniu możemy inwestować pieniądze, których nie mamy.

Warto zapoznać się z tym mechanizmem i określić jaka wartość dźwigni nam odpowiada. Teoretycznie możemy obracać majątkiem nawet 1000 razy większym niż posiadany, jednak nie polecam tego początkującym inwestorom.

Warto zapoznać się z warunkami określanymi przez platformę tradingową, z której aktualnie korzystamy. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na opłaty za korzystanie z platformy i proces wypłaty środków.

Warto również zobaczyć, czy właściciel platformy nie znajduje się na czarnej liście KNF.

 

Bezwzględnie trzeba pamietać, że najbezpieczniej dla naszych portfeli jest korzystać z wiedzy ekspertów od tradingu, aby uniknąć kosztownych pomyłek przy inwestowaniu na rynku Forex.

Analiza Fundamentalna na rynku Forex

Analiza Fundamentalna na rynku Forex

Analiza Fundamentalna na rynku Forex – co to jest?

Analiza fundamentalna głównie opiera się na danych ekonomicznych i raportach gospodarczych. Na ich podstawie inwestorzy podejmują najlepsze dla siebie decyzje.

Dane te podzielone są na trzy kategorie ze względu na ich siłę oddziaływania na rynek Forex.

 1. Znaczenie niskie – przeważnie dotyczy umocnienia trendu i rzadko ma wpływ na jego odwrócenie.
 2. Znaczenie średnie – może mieć dość znaczny wpływ na zachowanie rynku. Wzmacnia trend lub powoduje jego odwrócenie.
 3. Znaczenie wysokie – może doprowadzić do znacznych ruchów cen. Wzmacniają aktualny trend, lub powodują jego odwrócenie.

Analiza Fundamentalna na rynku Forex – skąd czerpać wiedzę?

Wiedzę potrzebną do prowadzenia analizy fundamentalnej czerpiemy z wielu źródeł.

Dobry Broker zwykle udostępnia streszczenia raportów i wydarzeń, zazwyczaj też udostępnia komentarze specjalistów.

Stacje telewizyjne, takie jak Bloomberg TV, MSNBC czy CNBC lub TVN24 BiŚ bezpośrednio relacjonują wydarzenia pozwalając nam na bieżąco zdobyć informacje na temat stanu gospodarek poszczególnych krajów.

Analiza Fundamentalna na rynku Forex – wpływ raportów ze świata.

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Najważniejszy jest raport dotyczący gospodarki Stanów Zjednoczonych. Gospodarka USA jest największą na świecie, a 80% transakcji dotyczy dolara amerykańskiego.

Raport strefy euro to suma raportów poszczególnych krajów członkowskich strefy euro. Zazwyczaj podsumowanie jest publikowane przez Komisję Europejską lub Europejski Bank Centralny.

W raporcie dotyczącym Japonii są dane dotyczące produkcji przemysłowej i drobnej wytwórczości.

Najważniejszymi dokumentami Wielkiej Brytanii są protokoły ze spotkań Rady Banku Anglii i Raport GfK zaufania konsumentów oraz wskaźnik zaufania Konsumentów Nationwide Building Society.

Dla Kanady najbardziej charakterystyczne są:

 • Raport na temat międzynarodowego obrotu papierami wartościowymi,
 • Indeks Ivey tworzony na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów działów zakupów.

Raporty australijskie to:

 • Wskaźniki zaufania konsumentów Westpac,
 • indeks nastrojów wśród przedsiębiorców obliczany przez Narodowy Bank Australii,
 • Saldo bilansu handlowego.

Najważniejszym raportem szwajcarskim jest KOF SLI, prognozujący sytuacje na rynku.

Nowa Zelandia to trzy wskaźniki:

 • Indeks ANZ (Australia i Nowa Zelandia) — indeks nastrojów wśród przedsiębiorców,
 • Saldo bilansu handlowego,
 • wskaźnik zaufania konsumentów.

Rynki walutowe starają się wyprzedzać oficjalne publikacje raportów. Im ważniejszy raport tym reakcja na forex następuje szybciej.

Należy pamietać, że jednak najbezpieczniej jest korzystać z wiedzy ekspertów od tradingu, aby uniknąć kosztownych pomyłek.